Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

20. mája 2024 3:06

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Za prípadné nepresnosti sa vopred ospravedlňujeme a chovateľov žiadame o spoluprácu, aby prípadnú chybu, resp. zmenu nahlásili k oprave.
Požiadavky na vykonanie zmeny zasielajte mailom na adresu vladimirkubik@centrum.sk Dátum ostatnej aktualizácie VII/2022 VK

P. č.
vstup
Meno a priezviskoDátum narod.AdresaTelefónMail
Web stránka
Chované plemenáPoznámka
1.
1999
Ján
ADAMEC
12.12.
1952
Nitrianské Rudno 11/102, 972 26 Nitrianské Rudno0905 726 23412adamec@gmail.com;SV; BaV
2.
2004
Zoltán
BALOGH
Jur nad Hronom 97, 935 57 Levice0917 561 785cenny@inmail.sk;KV;SV
3.
2021
Roman
BARAN
976 75 Jasenie Uhlisko 3510908 934 0080918874158@orangemail.sk;BV
4.
2019
Tomáš
BARANTAL
Pod Kaštieľom 310/59, 951 35 Veľké Zálužie0907 388 726tomas.barantal7@gmail.com;Bav
5.
2013
Ondrej
BARZO
Narcisová 3,
934 01 Levice
0902 377 499barzo.ondrej@gmail.com;BV
6.
2012
Zoltán
BÁNOCZKÝ
Perecká 29,
934 05 Levice
0905 169 932zoltan.banoczky@centrum.sk;BV;Prkz;Štr
7.
2019
Jozef
BLAŠKO
962 31 Sielnica 2280905 267 605jblasko40@gmail.comBV; SV
8.
2021
Sándor
DÓCZI
27.9.
1977
076 36 Malý Kamenec 1350903 448 150cabaheni@freemail.hu;BaV, MS
9.
2021
Ing. Jozef
FERENC
Tichá 407, 0949 41
Krásnohorské Podhradie
0904151999ferjozf@gmail.comBV, KV, KK
11.
2020
Róbert
HARINEK
972 12 Nedožery-Brezany 232/40908 147 846rharinek@gmail,com;KV
12.
1993
Jozef
HOLUB
Mlynská 218,
076 41 Biel
0918 374 441jozefholub1@outlook.sk; holubjoze@outlook.com;BV;SV;VK;PK
13.
1984
Jozef
HRABAL
Alej Slobody 1880/26, 026 01 Dolný Kubín0908 409 932hrabaljozef@gmail.com;KV;BaV;SV;Ni
Dew;Vsl;Tl
www.holubar.estran ky.sk
14.
2012
Dušan
KANKA
Rúbanisko II A/5 984 03 Lučenec0905 811 500dusanomm@gmail.comAT
15.
2015
Stanislav
KARCHŇÁK
J. C. Hronského 10,
052 01 Spišská Nová Ves
053/446 1041evakarchnakova@gmail.com;AT
16.
2002
Peter
KUBÍK
Na Úvratí 48,
821 04 Bratislava
0903 436 751kubik.peto@zoznam.sk;KV; Ber
17.
2009
Bc. Vladimír
KUBÍK
12.7.
1954
Karvaša a Bláhovca 133, 038 61 Vrútky0907 079 571vladimirkubik@centrum.sk;AT;BV;KV
VK
18.
1984
Alexander
KUCHÁR
Trebatice 360,
922 10 Trebatice
0915 676 722tipplerman@post.sk;SV;KV;AT
19.
2008
Juraj
LEHOTSKÝ
Hečková 2425/38, 010 01 Žilina0903 528 940lehotsky.juraj24.4@gmail.com;KV;www.lehotsky.estra nky.sk
20.
2012
Ján
MEŠKO
Ponická Lehôtka 43,
976 33 Ponická Lehôtka
0915 953 188janmesko43@gmail.com;SV;Če;BaV
Prkz
22.
1976
František
PORUBČANSKÝ
Teplička Nad Váhom 607,
010 01 Žilina
0902 204 154frantisekporubcansky@zoznam.
sk;
BV;SVZakladajúci člen
23.
2008
Štefan
STANISLAV
Kráľová pri Senci 219, 900 50 Kráľová pri Senci0905 207 152stanislav.s@zmail.sk;AT
24.
2012
Gustáv
STRELEC
Ortúská cesta 174,
974 05 Malachov
0908 903 866strelec.gustav@gmail.com;Bir
25.
1984
Josef
VESELÝ
Chelčického 984,
542 32 Úpice - CZ
+420 499 882
648
AT;Tl;PrkzMail nemá
26.
2019
Róbert
VITÁLOŠ
Hlavná 677, 925 23 Jelka0904 876 645simonkavitalosova5@gmail.comBV;KV;Vsl
27.
1995
Eran
ZULBEARI
Železničná 38,
984 01 Lučenec
0905 939 406eran.zulbeari27@gmail.com;ATwww.tipplersez.kval itne.cz
Členovia so schváleným osobitným štatútom:
1976Alexander
Kerekeš
Gudernová 8,
040 11 Košice
055/643 6542Čestný predseda a zakladajúci člen