Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

20. mája 2024 3:55

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Rok 2020

 

                                             Plemeno

Dĺžka letu

Veľká výška

Miziaca výška

Vypustené holuby

Zosad

Body

Malý pretek I. 30.5.2020

      

Pč.

Chovateľ

       

1.

Barzo Ondrej

B.V.

3:20

19

89

12

12

990

Vyraďovací pretek I. 6.6.2020

     

Pč.

Chovateľ

       

1.

Barzo Ondrej

B.V.

3:00

18

22

24

24

740

Vyraďovací pretek II. 13. – 14. 6. 2020

     

Pč.

Chovateľ

       

1.

Barzo Ondrej

B.V.

3:35

65

50

24

22

1095

2.

Porubčanský František

B.V.

5:25

30

155

14

14

2260 Š

Memorial Frenáka 11. – 12. 7. 2020

      

Pč.

Chovateľ

 

      

1.

Barzo Ondrej

B.V.

2:50

25

0

24

24

570

2.

Hrabal Jozef

B.A.V. – K.V.

2:55

80

10

13

12

699

Majstrovký pretek mladých I. 8. – 9. 8. 2020

     

Pč.

Chovateľ

       

1.

Hrabal Jozef

K.V.

1:17

0

0

15

15

257

2.

Bánoczký Zoltán

B.V.

4:00

35

105

24

13

1040

Majstrovký pretek mladých II. 15. – 16. 8. 2020

     

Pč.

Chovateľ

 

 

     

1.

Barzo Ondrej

B.V.

3:10

28

72

15

8

0

2.

Bánoczký Zoltán

B.V.

3:25

45

100

24

24

1345

3.

Porubčanský František

B.V.

0

48

120

15

11

0