Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

19. mája 2024 15:04

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Návšteva z poľského klubu vysokoletúnov a akrobatických holubov.

V utorok 2.8.2016 som prijal poľských zástupcov  Klubu chovateľov holubov vysokoletúnov i akrobatických plemien/ Klub Hodowcóv Golebi Wysokolotnych i Akrobatycznych-KHGWiA/. Docestoval predseda klubu Andrzej Liwczak, v Poľsku veľmi známy a organizačne mimoriadne talentovaný. Podieľa sa organizačne na mnohých poľských národných výstavách, hlavne v Kielcach, spolupracuje s nemeckom a organizujú spolu medzinárodné výstavy poľských plemien hrvoliakov. Spoznal som ho dávnejšie, keď ma Pavel Motyka z českého Návsí u Jablunkova pozval na výstavu v Kozách pri Bialsko-Bialej. Pár rokov späť bol u mňa na návšteve. Docestoval s členom klubu Alexandrom Budzyňskim, chovateľom budapeštianských vysokoletúnov, aktuálnym majstrom Poľska v plemene Zamojski wysokolotny. Titul získal na výstave v Kielcach 2016. Celé stretnutie sprostredkoval našim klubistom dobre známy tiplerkár Pavel Motyka z Návsí u Jablunkova. Po odovzdaní prezentov hostia pozreli môj chov. Veľmi veľa sme diskutovali o plemenách bratislavský a košický vysokoletún. Priateľ Budziňski sa čudoval, že mám v malých priestoroch veľa holubov. On vraj má dvakrát tak veľký holubník a o tretinu menej holubov. Holubníčky pre akrobatické holuby sa mu zdali malé. Vysvetlil som mu, že takto ich chovajú vo svete. Lebo akrobatické plemená majú na holubníku „driemať“ a prejaviť sa potom po vypustení v akrobatickom lete. Zaujímalo ho aj dvojité istenie pri letáčoch. Mám také riešenie, že otvorom zhora  holuby zoskáču do letáčovej klietky a potom musia cez prebiehačky vojsť do holubníka. Holubník mám za domami v poli, síce pod kamerovým dohľadom mestskej polície, ale to na „chlpatých“ dravcom neplatí. Ale prebiehačky už mi pravdepodobne zachránili holuby. Videl som, ako z letáčovej klietky vyskakovala  viackrát mačka a raz večer kuna. Na takéto šelmy platia pohyblivé zábrany, tým nedôverujú! V zimu je dobré pred odchodom položiť na letáč každý deň niečo iné, kus handry, drôt, metličku, rukavicu alebo čo máte po ruke. Po odfotení pred holubníkom sme sa usadili v záhradnom prístrešku.

Cieľom stretnutia bola klubová spolupráca. V Poľsku  27.1.2013 založili vyššie opísaný klub. Ako ma informoval Andrzej, chcú znova obnoviť slávu vysokoletúnov a akrobatických plemien. Zatiaľ ich členovia chovajú zamojské , roztočanské, budapeštianské, srbské, klejpadské vysokoletúny. Tiplere anglické a zaglebiovské a rolery birminghamské. S nimi aj súťažia. Už majú ale aj iné plemená, ktoré sú zatiaľ chované menej. Chcú rozvíjať gdaňské vysokoletúny a poľské orlíky. Súťažili hneď v prvom roku založenia klubu. Veľmi veľa financií venujú propagácií na výstavách v Kozách, Sosnowcu,Krakowie,Rawiczu,Warszawie,Wroclawi,Zamojšču a Lubline.

Väčšinou formou klubových voliér a propagačných písomností.  Predsedníctvo klubu vypracovalo pravidla vystavovania v tzv. kategórii šport. V tej môže vystaviť každý člen klubu, ktorý súťažil letovo, to je podmienka. Posudzovateľ potom ocení vystavené holuby a určí, koľko ich odpovedá plemennej príslušnosti. Hodnotenie je len orientačné. Každý chovateľ má na voliére vyvesený letový výkon svojich holubov. Na internete sa prezentujú pod www.khgwia.pl / máte ju od roku 2014 v mojich odkazoch/. Andrzej vysvetli, že základ ich letových smerníc/ loty konkursowe/ sú naše smernice od Dr.Krajčiho a maďarské smernice. V drobnom sú odlišné a prispôsobené na poľské podmienky. Napríklad vypustia kŕdeľ zamojských a keď prevažná časť sadne spolu, urobí sa zápis zosadu kŕdľa. Tie holuby čo lietajú ďalej majú tzv. osobný čas, čiže sa zapisuje tak, ako pristávajú. /takéto smernice majú srbské vysokoletúny/. Pre každým súťažným letom musí chovateľ alebo rozhodca odfotiť či už foťákom alebo mobilom celý kŕdeľ v letáči a ešte v priebehu preteku poslať letovému konateľovi. Ten si ho cez počítač vytlačí a priloží k zápisnici. Majú aj iné odlišnosti o ktorých Vás budem informovať. Najskôr sa s nimi musím dokonale oboznámiť. Veľmi ma zaujímal spôsob prihlasovania sa na preteky. Nevypisujú letový kalendár, ale chovatelia sa nahlasujú vedeniu klubu . Zaujímalo ma to preto, že chcem zaviesť  u nás kĺzavý pretek alebo osobný pretek. Zatiaľ tento nápad nosím v hlave. Išlo by o pretek raz v roku, kedy si myslí chovateľ, že má najlepšie pripravené holuby. Nesmel by to byť termín oficiálnych pretekov. Začiatkom týždňa by to oznámil vedeniu klubu, zabezpečil si  klubového rozhodcu/podmienka/ a výsledky by sa zverejňovali v abecednom poradí/lebo iné je lietať v marci, iné júni, iné auguste/. Skúsení chovatelia vedia, čo tým myslím. Bolo by to zaujímavé, hlavne pre chválenkárov. Andrzej mi vysvetlil niektoré úskalia. Vášnivá diskusia sa rozvinula okolo našich smerníc , konkrétne podmienke 10 minút pri zosade. Poľskí hostia ju považujú za zbytočnú komplikáciu, dali mi niekoľko príkladom tzv. zosadu trhané kŕdľa. Nie všetky som vedel presvedčivo vysvetliť. A tak som požiadal, aby príklady napísali a preposlal som ich letovému konateľovi na výpočet i vyjadrenie. Zároveň som poprosil Dr.Krajčiho, zostavovateľa smerníc o vyjadrenie, ako sa tam táto klauzula dostala. Po občerstvení som neďaleko holubníka vypustil takly, trénované na letovú klietku. Moc sa im lietať nechcelo. Deň pred návštevou mi dravec napadol kŕdeľ a jedného natrhol. Dosadil som iného a úplne sa zmenil letový rytmus celej trojky. Potom ma čakalo prekvapenie- Andrzej mi odovzdal časopisy GOLEBIE. Je v nich skutočne nádherné čítanie o poľskom holubiarstve, poľských rasách, poľských kluboch a čo ma uchvátilo, nádherná ilustrácia a prvotriedne fotky holubov. Verte, hostia pred súmrakom odcestovali, ale ja som do hlbokej noci listoval v ich časopisoch. Andrzej mi označil jeho články, tie som čítal, ako prvé.  V jednom z nich sa píše aj o knihe Dr. Krajčiho aj mojej, ako z nich čerpali poznatky po založení klubu. Lebo v Poľsku zatiaľ kniha so špecifickým zameraním na letúny a akrobatické holuby nevyšla. Dostal som aj pozvanie na poľskú národnú výstavu, kde sa bude Klub hodowcóv Golebi Wysokolotnych a akrobatycznych prezentovať. Poďakoval som za pozvanie , Pavlovi  Motykovi za sprostredkovanie a už sa teším na klubovú spoluprácu. Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite si na internete vyššie zapísanú ikonku ich klubu.                                   J.Hrabal.