Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

20. mája 2024 3:05

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Treviso Taliansko

Správa zo školenia posudzovateľov EE v dňoch 26.9. – 28.9.2014 Treviso Taliansko

Z Bratislavy do Trevisa – Taliansko je okolo 680 km. Cez štáty, ktorými sme prechádzali je veľmi pekná krajina , tak nám cesta pekne ubiehala.

Náš príchod bol okolo 16-tej hodiny poobede a prijatie o 19-teh hodine, takže sme sa v kľude ubytovali a aj privítali s priateľmi, ktorých sme poznali. O 19.30 hod. sme sústredili v hoteli Realis Monako, v ktorom sme sa dva dni školili.

Po prívítacom ceremoniáli, ( 17 štátov) nás oboznámili s programom školenia na nasledujúce dva dni. Po slávnostnej večeri bola voľná diskusia, kde sa rozoberali rôzne problémy.

Po raňajkách nás rozdelili do skupín holubiarov a hydinárov, ktorí boli v druhej miestnosti.

Školenie začalo o 8.30 hod., všetkých zúčastnených privítal predseda p. Gustav Heftberger. Posudzovateľov v počte 69 privítal aj predseda Talianskeho zväzu Leo Laudi, predseda EKST p. Luis Frindel prekladal do francúštiny, nemčiny, angličtiny.

Boli sme oboznámení s tým, že Taliansko má 50 posudzovateľov na holuby.

V prvom bode programu sme boli informovaní o bodovacom systéme EE holubov, na ktorý po preškolení posudzovateľov ( Národná výstava v Nitre ) prejdeme aj my. Novým bodovacím systémom sa posudzuje od roku 2000. Ďalej nás informoval ako sa má bodovať, bodovací systém od 90 – 95 bodov. Nové posudzovateľské lístky sú už aj u nás, všetko sa bude preberať na školení posudzovateľov. Na posudzovateľskom lístku, kde je udelených 97 bodov musia byť podpísaní posudzovateľ a vedúci posudzovateľov. Postupne sme boli informovaní ako vypisovať posudzovateľské lístky, až po vyradanie holubov z výstavy, ktoré dostali 0 bodov. Nakoniec sme sa dozvedeli, že nový systém má slúžiť na povzbudenie do ďalšej šľachtiteľskej práce a nie znechucovať trestnými bodami.

V druhom bode boli posudzovatelia EE oboznámení o Talianských národných plemenách.

  • Plemeno tvaru Sottobanka (r. 1910), podobá sa na Česku bagdetu, má okrúhlu hlavu, mocný zobák na hlave chocholík, postoj ako sliepočka; chová sa vo viacerých farbách – biele, červené, čierne, žlté – frkané
  • Plemeno tvaru Romagnolo (r. 1889), taktiež robustný holub , hlava je guľatá, jemný zobák, husté papuče, váha 800 – 900g; farby – biela, čierna, modrá – jarabá, plavá
  • Plemeno tvaru Piacentino – je to kríženec s americkým plemenom, obočnice červené, hrubý zobák, váha 800g; farby – biela, čierna, červená, žltá, myšová
  • Plemeno tvaru sovka Talianská

Taliani veľa rozprávajú o dvoch líniách ale jednom štandarte. Ľadovo sfarbené sa volajú Rondone a ostatné farby sa volajú Regianino. Predseda Luis Frindel oznámil, že ak chcú Taliani dve línie, nech spravia druhý štandart, aby mohli mať dve plemená.

Potom nasledovalo porovnvanie týchto dvoch línií a nastala veľká diskusia.

  • Plemeno tvaru Bergamasco je krížený s Anglickým indianom, je to mäsový holub; stredne

vysoký mohutný; na hlave priľahlú chocholku, červené obočnice; 34cm dlhý trup , 700-800g váha; farby – biele, čierne, žlté, červené, frkané vo farbách a aj trojfarebné, krúžok 10

  • Poštový výstavný holub – Viagiotore Haliavoargento je mohutný holub podobný poštovému holubovy vo farbe aj type s mohutným nadnozdrým
  • Staré Talianske plemeno tvaru – Colubo Ascolano – užv 15 storočí bol opisovaný a zregenrovaný od roku 1980. Veľmi mohutný holub so zarastenými nohami. Oči oranžovo červené; farby –biela, biela frkaná krúžok 13

Po predstavení národných plemien sa informácia preniesla na Body zasadanie komisie ESKT – štandartná. O 11-tej hodine ukončil školenie predseda p. Gustav Heftberger a porial zúčastneným príjemnú cestu domov.

 

Správu spracoval : Peter Dobrucký