Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

20. mája 2024 4:46

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Tiplere a ich chov v Čechách a na Slovensku z pohľadu histórie do roku 1992.

Chov a lety tiplerov sú u chovateľov veľmi obľúbené a v kategórii športových holubov ich môžeme prirovnať k poštovému holubiarstvu. V čechách má hlbšiu tradíciu z pohľadu zdokumentovanej histórie. V slovenskej histórii sa objavuje až po založení Klubu chovateľov letúnov roku 1976, ktorý združuje doteraz aj českých chovateľov. Do založenia klubu sa v pretekoch angažovali najmä chovatelia združení v ZO Liberec 3 pod hlavičkou československého svazu chovatelů drobných hospodářských zvířat, ktorá udržiavala družbu s chovateľmi vtedajšej NDR. Na Slovensku to boli chovatelia z mesta Košice, ktorí mali družbu z maďarským mestom Miskolc a ďalšími a poriadali už v povojnovom období medzinárodné preteky  vysokoletúnov. Tak tomu je doteraz.

Hoci nás zaujímajú tiplere, nemôžme obísť historické dokumenty pretekov vysokoletúnov, hlavne preto, že mnohí tiplerkári súťažili najskôr s nimi. Až neskôr sa stali tiplerkárskými osobnosťami. V časopise Rádce roku 1960 vyšiel článok A.Jóžu pod názvom –obstáli bychom s vysokoletáky mezinárodně? Podnetom, ako v článku uvádza, bol maďarský časopis Galambjank, ktorý odoberal. V ňom maďarskí chovatelia oslovovali všetky okolité štáty, aby sa usporiadali medzinárodné preteky vysokoletúnov. A.Jóža v závere článku navrhuje miestne postupové závody a  víťaz by zastupoval československo. Objavil som aj ústrižok z neviem akého časopisu a v ňom sa píše, že už niekoľko rokov sa chovatelia z Čiech a Slovenska zúčastňujú na pretekoch o Liberecký pohár. Dávnejšie mi daroval František Porubčanský z Tepličky pri Žiline ďalší výstrižok z neznámeho časopisu. Zrejme z časopisu Rádce, lebo český CHovatel asi v tom čase nebol vydávaný. Na ústrižku je dôkaz, že sa konali medzinárodné preteky o Liberecký pohár dňa 12.7.1964! za účasti chovateľov Liberca a Szolnoku, s ktorým mali tiež družbu. Pretože je písané o druhom preteku a veľkej i nedohľadnej výške, išlo o preteky  starých vysokoletúnov. Prvý skončil chovateľ Szekeres zo Solnoku, druhý Jóža z Liberca/ let 8,35, VV 0,33, NV 0,12/, tretí Farego zo Solnoku. Bol uskutočnený aj pretek mladých bez medzinárodnej účasti, ktorý vyhral A.Jóža/ let 7.22 hod,VV 0,35, NV 0,11/.Predpokladám, že išlo o budapeštinské vysokoletúny, ktoré aj neskôr A.Jóža choval vo výbornej kvalite. Druhé miesto obsadil Jan Kalakaj z Popradu, ale vzhľadom k spoločnému štátu sa nepovažoval za zahraničného účastníka. Len neviem, či slovu „druhý závod“ chápať ako rok, čo by znamenalo, že výzva A.Jóžu roku 1960 bola realizovaná prvýkrát roku 1963.

Započatá tradícia pokračovala ďalej. Objavil som ďalšiu písomnosť, ktorá už štýlom prezrádza časopis český CHovatel, ale znova neurčitého roku. Článok z názvom středozobí rejdiči-vytrvalci mezi holuby je podpísaný Ing. S.Maříkem z Prahy. Obsah článku chváli Libereckých chovateľov, menovite A. Jóžu. A teraz vskutku originálny historický text. Citujem: Další velkou postavou mezi chovateli na Liberecku je také soudruh Rudolf Stára, který chová anglické tiplery, holuby u nichž schopnosti k vytrvalému letu jsou jestě výraznější.Tento chovatel závodí se svými holuby na mezinárodní úrovni spolu s chovatelmi z NSR,Holandska a Velké Británie.Nejen jeho,ale i velkým úspěchem našeho holubářství je, že v roce 1965 získal prvení místo v této silné konkurenci, když jeho holubi vydrželi létat v průměru ze čtyř závodů plných 17 hodin a 35 minut. Že tento ůspěch je i propagací našeho státu, není jistě třeba dále připomínat.:koniec citátu.- Prekvapením je, že autor spomíná rok 1965, ale vieme, aká je prax. Najpr nejaký ten rok plemeno chováme, až po získaní skuseností pretekáme. Takže priekopníci chovu tiplerov tu boli skorej. Zaujímavé by bolo zmapovat túto Libereckú aktivitu v nasledujúcich rokoch, až po vznik Klubu chovateľov letúnov.

K vzniku klubu chovateľov letúnov došlo na podnet českých i slovenských chovatelov. Budem sa držať faktov. Mám dokument datovaný 24.11.1975, ktorý oslovuje chovateľov letúnov v celej vtedajšej republike. Súčasťou bola aj priložená predbežná prihláška do klubu, ktorú mali zaujemcovia vrátit na dresu Ing.J.Havlína z Brna, ktorý je na dokumente osobne na pravej strane podpísaný. Na lavej je podpis A. Jóžu. Zároveň taká iniciatíva prebiehala na slovensku. Vlastním dokument, v ktorom Dr.Pavol Krajči, Pavol Forisch a Marián Vedrödy/čítaj Vedredy/ žiadajú ÚV SZD /slovenský zväz drobnochovateľov/ o založenie klubu. Holubiarská komisia SZD im odpovedala, že dňa 22.11.1975 prerokovala žiadosť a súhlasí so založením Klubu výškových letúnov s podmienkou, že do nasledujúceho rokovania komisie pripraví Dr.M.Vedrödy správu o prípravnom výbore, návrh činnosti, predbežný zoznam členov a závodné propozície. Pod dokumentom je podpísaný vtedajší tajomník ÚV SZD Ing.Jozef Kubáň. Dr.Vedrödy správu skutočne podal s tým, že klub bude v priebehu roku 1976 založený. Dostal odporúčanie, aby sa kontaktoval s Ing. J.Havlínom, ktorý ako člen české holubiarské komisie mal zariadiť, aby sa čo najskôr zišli obe národné komisie a seriózne prerokovali otázku klubu s celoštátnou pôsobnosťou a sídlo v CZ či SK. Kedže výzva na zoloženie klubu bola roku 1975, do oficiálnych žiadostí o ustanovenie už sa vedelo, koľko je zaujemcov, ktorí boli v „šibeničnom“ termíne vyzvaní, aby prišli do Brna. Klub bol potom registrovaný po určitých ťahaniciach pri Slovenskom zväze drobnochovateľov.

Mám originál zápisnicu s ustanovujúcej schôdze 27.11. 1976, ktorá sa konala pri celoštátnej výstave drobného zvieratstva/doslovne/. Pred jej ukončením sa účastníci dohodli na názvu Klub chovateľov letúnov-český ekvivalent-rejdičů a zvolili osoby do výboru. Tie sa zišli hneď po schôdzi, aby rozdelili funkcie. Predseda Alexander Jóža,Liberec.Podpredseda Alexander Kerekeš, Košice.Tajomník Ing.Jiří Havlín, Brno.Organizační referenti DR.Pavol Krajči a Marián Vedrödy,oba Bratislava.Pokladník Svetozár Polerecký, Aš. Poradca chovu Pavol Tarásek, Košice.Propagační referent Jiří Loužil ,Praha. Člen výboru František Porubčanský, Teplička nad Váhom.Revízna komisia-predseda Miroslav Kutnohorský,Praha, člen Emil Oravec, B.Bystrica, Pavol Forisch,Bratislava/asi neprítomný, na prezentácií chýba podpis/.

Na prezenčnej listine je strojom v predtlači 38 chovateľov, ktorí sa do klubu prihlásili.V skutočnosti je podpísaných len 29 členov. Uvádzam to preto, lebo neskôr vznikali dalšie zoznamy zakladujúcich členov , ako si kto spomenul.A mnohí sa prezentovali, ako zakladajúci členovia, no v skutočnosti sú podpísaní títo chovatelia. 1.Cvoliga František z Lokce na Orave,2.Fabián Ján z Rožňavy,3.Grigárek Petr z Olomouce,4.Hazucha Zdeněk z Machtína,5.Hotový Antonín z Prahy,6.Holubovský Václav z Chodova,7.Ing.Havlín Jiří z Brna,8.Janov Ján z Košic,9. Jóža Alexander z Liberca,10.Kerekeš Alexander z Košic,11.MVDr.Krajči Pavol z Bratislavy,12.Kutnohorský Miroslav z Chodova,13. Loužil Jiří z Prahy,14.Luks Blahoslav z Aše,15.Mažgut Štefan z Tepličky nad Váhom,16. Majerčík Ervín z Tepličky nad Váhom,17.Oravec Emil z B.Bystrice,18.Polerecký Svetozár z Aše,19.Porubčanský František z Tepličky nad Váhom,20.Prepiak Vojtěch z Mšena,21.Potštýnsky Jiří z Chodova,22.Sliva Július z Fiľakova,23.Stehlík Karel z Aše,24.Schvarzc Erno z Košic,25.Šotko Ján z Košic,26.Štorek Jaroslav z Hrádku nad Nisou,27.Togner Miloš z Lysé nad Labem,28.Vedrödy Marián z Bratislavy,29.Zwyrtek Josef z Jablunkova.

Kto z nich čo choval, nieje možné zistit z prihlášok do klubu. Chýba tento údaj. Až neskôr, podľa letových výsledkov sa dá vysledovať chované plemeno a určiť tiplermanov. Aj to však nepresne. Napr. A.Jóža súťažil najskôr s budapeštianskými vysokoletúnmi až neskôr prešiel na tiplere. Mnoho členov chovalo i vysokoletúny i tiplere a súťažili podľa toho, ako sa im podarili pripraviť holuby.

Prvýkrát v dejinách klubu boli preteky roku 1977, teda nasledujúci rok po založení a jeho zaregistrovaní na Slovensku. Súťažilo sa v skupine starých i mladých vysokoletúnov a výsledky boli zverejnené v IZ chovatelú holubú bez komentára. Komentár a výsledky sa objavili v SK časopise Zahrádkar-Chovateľ 3/1978. MVDr.Krajči propaguje letúny a uvádza, že snahou je rozšíriť spoluprácu s chovatelmi NDR, kde sú veľmi dobré kmene tiplerov, z čoho vychádza, že roku 1977 súťaže tiplerov v klube neboli.

Rok 1978 – súťažil zo starými Rudolf Stára z Liberca časem 14.02 hod, vypustil 9 tiplerov –zdroj IZ chovatelú holubú 1/1979. Druhý skončil A.Hotový z Prahy časom 4.34,vypustil 3 tiplere. S mladými zvíťazil Rudolf Stára časom 4,41 hod,vypustil 3 tiplere.

Rok 1979- opäť Rudolf Stára vyhral preteky starých časom 16,32 hod,vypustil 8 ks a dosiahol československý rekord. Jeho chov tiplerov pochádzal z priameho importu z Holandska, doplnený o jedince z Anglicka, ako uvádza SK Zahrádkar –Chovateľ 12/1979. Mladé tiplere najlepšie zalietali Janovi Tylšovi z Mšena n.Nisou časom 3,35 hod, vypustil 3 tiplere. Počas preteku husto pršalo. Tento chovateľ bol údajne na zakladajúcej schôdzi klubu, ja som tam však jeho podpis nenašiel. Je možné, že vstúpil do klubu krátko po jeho založení.

Rok 1980- súťažilo pomerne veľa chovateľov vysokoletúnov, ktorí sa neskôr stali osobnosťami.Horšia bola situácia s tiplermi, kde v skupine starých nebol víťaz, predpokladám, že sa v nej nelietalo. S mladými dosiahol Antonín Hotový z Prahy čas 13.08 hod, vypustil 3 tiplere a bol to nový rekord ČSSR. Jeho tiplere pochádzali od predchádzajúcich majstrov Rudolfa Stáru a Jána Tylše. Ale mal už niekoľko jedincov z Holandska a Belgicka, ako píše Zahrádkar-Chovateľ 12/1980. Druhý skončil J.Tylš z Mšena n.Nisou, ktorému 5 tiplerov odlietali 5.16 hod.

Rok 1981- sa pridali k stáliciam další chovatelia. 11.7.1981 sa pokusne lietal výškový pretek tiplerov. Vyhral Alexander Jóža z Liberca. Vypustil 8 tiplerov, lietali 9.53 hod. Z toho 1,10 vo veľkej výške a 5.22 ich rozhodcovia vôbec nevideli a uznali nedohladnú výšku.Druhý skončil J.Tylš z Mšena, ktorému 9 tiplerov lietalo 6,42 hod, ale bez velkej a nedohladnej výšky. Tretí bol Vojtěch Prepiak z Jablonca letom 3.06 hod, bez velkej a nedohladnej výšky. V preteku starých tiplerov na dlžku letu 13.6.1981 vyhral V.Prepiak z Jablonca časom 10.22 hod. Druhý skončil R.Stára z Liberca časom 6.13 hod a tretí Z.Hazucha z Machtína časom 3.55 hod. Všetci vypustili 3 tiplere. S mladými tiplermi zvíťazil A.Jóža z Liberca časom 13,48 hod. a posunul rekord starých A.Hotového o 40 minút.

Rok 1982 –sa naši chovatelia prihlásili na medzinárodný pretek, ale potom nepretekali.Posunuli sa hranice oboch rekordov. V preteku 13.6.odlietali 3 tiplere A.Jóžu 17.11 hod, čo bol nový rekord starých v ČSSR. Druhý skončil V.Prepiak z Mšena, jeho 3 tiplere odlietali 13.46 hod. A.Jóža súťažil 7.8. s mladými tiplermi, odlietali 14.02 hod, čo znamenalo rekord mladých v ČSSR. Usporiadali sa aj preteky výškových tiplerov 10.7.,ktoré vyhral V.Prepiak z Mšena časom 6.12 hod, z toho 0.29 min.veľká výška,3.37 nedohladná výška. Druhý skončil A.Jóža z Liberca časom 6.21 hod,z toho 1.33 velká výška a 1.39 nedohladná výška., počet vypustených tiplerov neviem.

Rok 1983- sa objavilo nové meno. Jozef Kmetík z Bernatíc, ktorý vstúpil do klubu iba rok predtým a hneď vyhral 10.7 výškový pretek tiplerov. Vypustil 6 tiplerov, odlietali 10.26 hod, z toho 1.41 velkú výšku a 4.32 nedohladnú výšku ! Vytrvalostný pretek starých sa nelietal. Vytrvalostný pretek mladých 23.7. vyhral A.Hotový z Prahy.Vypustil 3 tiplere, odlietali 15.14 hod, posunul tak rekord ČSSR. Je zaujímavé, že J.Kmetík a A.Jóža súťažili v tomto roku aj v kategorii vysokoletúnov. Prv menovaný vyhral vyraďovacie preteky, A.Jóža majstrovský pretek starých aj mladých vysokoletúnov. Ak si spomínam, mal čisto biele budapešťanské vysokoletúny pôvodom z Maďarska. Nasledujúci rok mi ponúkol niekoľko mladých, čo mám doložené v osobnej korešpondencií. Boli to nádherné holuby. Rekord A.Hotového nezostal bez povšimnutia. Pre klubový obežník 1/1984 v rozhovore uvádza, že chová tiplere od roku 1975. Pôvod holandský Oude-Wolbers. V roku 1983 získal tiplere od Paula Bowdena z Anglicka.

Rok 1984- vstúpili do klubu další tiplermani, zo Slovenska Štefan Stanislav z Královej pri Senci a Alexander Kuchár z Trebatíc.V Česku začal s tiplermi Vlastibor Rajnoch z Trojanovic –Bartošek/Frenštát/. Výškový pretek tiplerov vyhral J.Kmetík z Bernatíc .Vypustil 14 tiplerov, lietali 11.19 hod, z toho 5.02 vo velkej výške,3.28 v nedohladnej výške. Vytrvalostné preteky starých 21.4.vyhral A.Jóža, 6 kusov odlietalo 11.47 hod. Vyhral aj nasledujúci pretek 26.5. kedy nasadil 3 kusy, odlietali 15.14 hod. V majstrovskom preteku starých 16.6. opäť zvíťazil A.Jóža. Tri tiplere odlietali 16.17 hod. V majstrovskom preteku mladých tiplerov 30.6. zalietali 3 kusy J.Kmetíka z Bernatíc 8.02 hod. Druhý skončil V.Rajnoch z Frenštátu,vypustil 4 tiplere, odlietali 4.02 hod. Další pretek 21.7. odlietali 3 tiplere A.Jóžu čas 12.11 hod. ale tento výsledok bol výborom anulovaný, lebo nesúhlasil podpis rozhodcu letu s tým vzorovým. Takže pretek vyhral V.Rajnoch z Frenštátu, ktorému 3 tiplere odlietali 11.17 hod. Posledný pretek sezony bol problémový. 11.8. odlietalo 7 tiplerov A.Jóžu z Liberca 12.04, výsledok výbor anuloval, znova pre nesúhlas podpisu rozhodcu s tým vzorovým. To viedlo k počiatkom sporu A.Jóžu z výborom klubu, čo sa vlieklo viac rokov. V tomto roku obdržal klub prvýkrát pozvánku na medzinárodné preteky tiplerov. Vyzývateľom bol rumunský klub letúnov, menovite Ing.Gioni Sasu. Okrem nás, vyzval kluby v Juhoslávii, NDR, Maďarsku. Pretekalo sa v skupine starých a mladých.Zúčastniť sa mohli 4 chovatelia za každý štát, pričom tri najlepšie výsledky sa rátali do súčtu. Súťažilo sa podla medzinárodných pravidiel,vydaných roku 1983 NTU/Anglicko/. Prvé skončilo družstvo NDR, súčet 70.35 hodín,druhé Rumunsko súčtom 70.24 hodín, tretie Maďarsko súčtom 60,29 hodín, čtvrtá Juhoslavia súčtom 48.39 hodín. Kedže sa československé výsledky neobjavili, klubisti sa zrejme neúčastnili.

Rok 1985-  už bola účasť v medzinárodnom preteku aj našich. Prvá skončila NDR, druhé Maďarsko, tretie Československo a čtvrté Rumunsko. Československo vtedy reprezentovali v preteku 6.7.1985 títo chovatelia. A.Hotový z Prahy, ktorý mal úplne najlepší čas z celej medzinárodnej konkurencie. Jeho 3 tiplere odlietali 13.36 hod. Druhý skončil rumunský chovateľ Siclovan Mircea časom 12.54 hod. a tretí opäť náš zástupca V.Rajnoch z Frenštátu, jeho 3 tiplere odlietali 11.33 hod. Další náš zástupca skončil na 8 mieste v medzinárodnej konkurencií. Tri tiplere slovenského chovateľa Štefana Stanislava z Královej pri Senci odlietali 9.02 hod. Na domácej scéne sa novo objavil pretek Memoriálu Josefa Tylše, ale neviem za akých okolností bol pre tiplere vyhlásený. Vyhral ho s tromi starými tiplermi 25.5. V. Rajnoch z Frenštátu letom 8.24 hod.. Tento chovateľ súťažil aj 13.7 kedy mu kŕdel rozohnali dravce a 22.7. zasa veterná víchrica odniesla tiplere.Majstrovský pretek starých sa nelietal. Majstrovský pretek mladých vyhral A.Hotový z Prahy letom 13.36 hod, 3 tiplere.Druhý bol smoliar sezóny V.Rajnoch z Frenštátu letom 11.33, 3 tiplere a tretí Š.Stanislav z Královej pri Senci letom 9,02 hod, 3 tiplere.

 

Rok 1986- sa výrazne presadil Štefan Stanislav z Královej pri Senci, čomu napomohli diskvalifikácie V.Rajnocha/dravce/. V preteku 26.4. jeho tiplere odlietali 7.11hod.a zvíťazil.V Memoriálu J.Tylše odlietali 10.33 hod, znova víťazstvo.V majstrovskom preteku starých 14.6. odlietali 3 tiplere najslabší čas sezóny 6.12 hod, ale stačilo to na prvenstvo.Majstrovský pretek mladých vyhral F.Porubčanský z Tepličky pri Žiline. Šesť tiplerov mu odlietali 12.34 hod. a vyhral.Posledný pretek sezony 9.8. zvíťazil Š.Stanislav letom 8.10 hod.

Rok 1987- mali tiplere Š.Stanislava kolísavú formu. I keď väčšinu pretekov vyhral, nebol spokojený. 26.4 mu 3 kusy odlietali 4.20 hod. V preteku 23.5. tri tiplere odlietali 9.42 hod, druhý skončil Ervín Majerčík z Tepličky n.Váhom, ktorému 3 tiplere odlietali 8.07 hod. Majstrovský pretek starých, ktorý mal status medzinárodný vyhral Š.Stanislav letom 9.28 hod, 3 tiplere. Vyhral aj majstrovský pretek mladých 5.7. výsledkom, ktorý nepoteší žiadneho tiplermana. Po 1.55 hod. letu mu 3 tiplere sadli. Pretek 25.7 vyhrali 3 tiplere Ervína Majerčíka z Tepličky letom 10.27 hod, pričom jeho konkurent bývajúci o ulicu ďalej bol diskvalifikovaný, rovnako aj Peter Flaško zo Stříteže/asi na morave/. Posledný pretek sezony 9.8. vyhral Š.Stanislav z Královej pri Senci letom 10.39 hod, druhý skončil Ján Šoltýs zo Sp.Novej Vsi letom 7.46 hod,tretí Josef Zwyrtek z Jablunkova, letom 6.36 hod. Všetci vypustili 3 tiplere.

Rok 1988- si presadili na schôdzi tiplermani viacej pretekov. Vtedy vládla silná generácia. /Jóža,Porubčanský,Majerčík,Šoltýs,Stanislav,Zwyrtek,Páleník,Noga,Janík/. Karol Janík z Bratislavy súťažil vtedy prvýkrát, neskôr dlhoročný držiteľ národného rekordu mladých/1992,14.57 hod/. V čase písanie týchto spomienok/ rok 2012/ nebol prekonaný 20 rokov. V prvom preteku 24.4. vyhral F.Porubčanský z Tepličky n.Váhom letom 13.15 hod,3 kusy, druhý bol J.Šoltýs zo Sp.Novej Vsi letom 9.12 hod, 3 kusy, tretí Š.Stanislav z Královej pri Senci letom 8.44 hod,3 kusy, štvrtý K.Janík z Bratislavy letom 6.33 hod,3 kusy. Další pretek 29.5. vyhral K.Janík letom 10.23 hod,3 kusy. Druhý skončil Š.Stanislav letom 10.13 hod,3 kusy.Tretí E.Majerčík z Tepličky n.Váhom letom 8.57 hod, 3 kusy.Štvrtý J.Zwyrtek z Jablunkova letom 6.44 hod, 3 kusy. Nasledoval majstrovský pretek starých 25.6, ktorý vyhral Š.Stanislav letom 11.35 hod, 3 kusy.Po ňom majstrovský pretek mladých 9.7. ktorý vyhral Š.Stanislav letom 12.04 hod, 4 kusy. A do tretice vyhral Š.Stanislav aj šampionový pretek 30.7. letom 8.36 hod, 3 kusy. Lietali sa aj dva tzv. kontrolné závody mladých a to 23.7. ktorý vyhral J.Zwyrtek z Jablunkova letom 8.07 hod,3 kusy, druhý bol Š.Stanislav letom 6.47 hod, 4 kusy. Hneď zaním v preteku 14.8. vyhral J.Šoltýs letom 7.10 hod, 7 kusov, druhý bol J.Zwyrtek letom 5.14 hod,3 kusy, tretí Š.Stanislav bol diskvalifikovaný pre porušenie smerníc pri zosade tiplerov.

Rok 1989- bolo znova prihlásených na preteky veľa tiplermanov. Okrem šampionového preteku sa všetky mohli lietať v sobotu i nedelu, čiže počet možností bol velký. Klub mal vtedy 77 členov, najviac v celej doterajšej histórii. V burlivej politickej jeseni boli známe letové výsledky. V preteku 23-24.4. odlietali 3 tiplere J.Zwyrtka z Jablunkova 11.54 hod a pretek vyhral. Druhý skončil Š.Stanislav z Královej pri Senci letom 3 tiplerov,časom 11.23 hod , a tretí J.Šoltýs zo Sp.Novej Vsi letom 6 tiplerov,časom 10.55 hod. Další pretek 27-28.5. vyhral Š.Stanislav ,vypustil 3 tiplerov, odlietali 12.32 hod.Druhý skončil J.Zwyrtek , ktorému 6 tiplerov odlietalo 8,17 hod. Nasledoval majstrovský pretek starých 24-25.6., ktorý takmer kopíroval predchádzajúci. Tri tiplere Š.Stanislava odlietali 11.36 hod a tri tiplere J.Zwyrtka 8.31 hod. Oba majstrovské preteky mláďat sa stali doménou Š.Stanislava. V prvom 8.7. mu odlietali 3 kusy 8.40 hod. V druhom 22.7. 3 kusy 10,35 hod. Najviac cenený šampionový pretek vyhral Š.Stanislav letom 3 tiplerov, časom 9.00 hod. Na záver sezony sa lietal tzv.kontrolný pretek mladých , prvý skončil J.Šoltýs letom 6 ks, časom 10.45 hod.Za ním Š. Stanislav letom 3 ks, časom 6.16, čo bol jeho najslabší výsledok sezóny.

Rok 1990- už politici špekulovali a zrazu tu bola ČSFR. Aj v klube to vrelo, keď odstúpil dovtedajší tajomník MVDr. Krajči. Ale pretekalo sa. Pretek 29.4. vyhral Š.Stanislav letom 3 tiplerov ,časom 12.21 hod. Druhý skončil J.Zwyrtek letom 3 tiplerov, časom 10.06 hod. Nasledujúci pretek 26-27.5. už J.Zwyrtek vyhral. Tri tiplere mu odlietali 12.38 hod. Druhý skončil J.Šoltýs, jeho 3 tiplere zalietali 9.55 hod, tretí Š.Stanislav, 3 tiplere odlietali 9.32 hod. Majstrovský pretek starých 23-24.6. vyhral J.Zwyrtek letom 3 tiplerov, časom 13.40 hod. Druhý skončil Š.Stanislav, jeho 3 tiplere odlietali 6.02 hod. Majstrovský pretek mladých 14-15.7. vyhrali 3 tiplere Š.Stanislava, letom 12.40 hod. Druhý skončil Vl.Noga z Jablunkova na Morave,letom 3 tiplerov, časom 8.11 hod. Ak si dobre pamätám, pekný čas mal aj J.Zwyrtek, ale tiplere mu nezosadli v predpísanom čase, bol diskvalifikovaný. Mal vtedy značné problémy zo susedom, ktorý choval poštové holuby. Hoci bol požiadaný, aby ich počas preteku tiplerov nevypúšťal, nerešpektoval to, čo tiplere lákalo zosadnúť. Šampionový pretek 28.7. vyhral J.Zwyrtek. Jeho 5 tiplerov lietalo 11.04 hod.Druhý skončil Š.Stanislav letom 3 tiplerov, časom 7.32 hod. Ešte sa lietali tzv.kontrolné preteky mladých. V prvom 11.8. 3 tiplere Š.Stanislava odlietali 7.09 hod a vyhral. Druhý bol Vl.Noga letom 4 tiplerov, časom 2.41 hod. Tretí L.Páleník zo Slaské letom 3 tiplerov, len 1.53 hod. Dnes už nedokážem zistiť, čo bolo príčinou. Pretek mladých 25-26.8. vyhral J.Šoltýs letom 3 tiplerov, časom 8.30 hod.Druhý bol Š.Stanislav letom 3 tiplerov, časom 6.22 hod, tretí L.Páleník letom 3 tiplerov, časom 3.52 hod.

Rok 1991- už bol tajomníkom klubu Karol Janík z Bratislavy. Letový kalendár mal 7 pretekov pre tiplere pričom okrem šampionového sa všetky mohli lietať dva dni, takže 13 možností na dobré výkony. Pretek 27-28.4. vyhral Š.Stanislav letom 4 tiplerov, časom 13.00 hod. Druhý skončil J.Šoltýs letom 3 tiplerov, časom 9.47 hod.Tretí nový tiplerman Josef Cach z Poličky/Svitavy/ letom 6 tiplerov, časom 3.30 hod. a štvrtý M.Načeradský z Prahy letom 3 tiplerov, začiatočníckym časom 1.55 hod. Všetko si vynahradil v nasledujúcom preteku starých 25-26.5. kedy jeho 5 tiplerov odlietalo 13.11 hod a vyhral. Druhý bol J.Zwyrtek letom 3 kusov, časom 12.18 hod. Tretí Š.Stanislav letom 3 kusov, časom11.20 hod. Štvrtý J.Šoltýs letom 3 tiplerov, časom 10.17 hod. Piaty J.Cach letom 3 tiplerov, časom 6.26 hod. a šiesty L.Páleník zo Slaskej/Žiar n.Hronom/ letom 3 tiplerov, časom 3.53 hod. Tento pretek patril k najkvalitnejším v dovtedajšej histórii klubu a to aj ideálnym počasím. Majstrovský pretek dospelých 22-23.6. vyhral J.Zwyrtek letom 4 tiplerov, časom 14.08 hod.Druhý skončil M.Načeradský letom 4 tiplerov, časom 13.47 hod., tretí bol Š.Stanislav letom 3 tiplerov, časom 13.13 hod. Majstrovský pretek mladých 27-28.7. vyhral M.Načeradský letom 4 tiplerov, časom 14.13 hod. Druhý skončil J.Zwyrtek letom 3 tiplerov, časom 12.35 hod. Šampionový pretek 11.8. a pohár klubu vyhrál J.Zwyrtek letom 3 tiplerov, časom 10.25 hod. Tzv. kontrolný pretek mladých 24-25.8 vyhral J.Šoltýs letom 3 tiplerov, časom 8.25 hod., druhý bol J.Cach letom 3 tiplerov, časom 6.10 hod. a tretí L.Páleník letom 3 tiplerov, časom 2.26 hod.

Rok 1992- začali pretekať aj dvaja dlhoroční chovatelia tiplerov, ako zistíte vo výsledkoch.V preteku starých 25-26.4. vyhral M.Načeradský letom 3 tiplerov, časom 12.44 hod. Druhý skončil novosúťažiaci Alexander Kuchár z Trebatíc/pri Piešťanoch/ s kŕdlom 18 kusov, letom 7.25 hod. Tretí bol J.Cach letom 3 tiplerov, časom 5.36 hod. v ďalšom preteku starých 23-24.5. vyhral Alexander Kuchár letom 7 tiplerov, časom 15.48 hod. Druhý skončil M.Načeradský letom 4 tiplerov, časom 13.44 hod. tretí skončil J.Cach letom 3 kusov, časom 11.48 hod a štvrtý novosúťažiaci Josef Veselý z Úpice/Trutnov/ letom 6 tiplerov, časom 6.52 hod. V majstrovskom preteku starých 20-21.6. boli dobré lety. Vyhral M.Načeradský letom 3 tiplerov, časom 11.35 hod. Druhý skončil A.Kuchár letom 5 tiplerov, časom 10.51 hod. a tretí J.Veselý letom 4 tiplerov, časom 10.08 hod. Majstrovský pretek mladých 25-26.7. vyhral J.Veselý letom až 10 tiplerov, časom 6.04 hod. druhý skončil J.Zwyrtek letom 4 ks, časom 5.10 hod. a tretí A.Kuchár letom 7 tiplerov, časom 2.25 hod. Posledný pretek bol šampionový 9.8. a vyhral ho J. Zwyrtek z Jablunkova letom 3 tiplerov, časom 6.07 hod. V tomto období sa hlavne novosúťažiaci  nebáli experimentovať s viacpočetným kŕdlom.

Koniec spoločnej republiky roku 1992 znamenal i koniec spoločných letových výsledkov. Od nasledujúceho roka evidoval Klub chovateľov letúnov zvlášť český, zvlášť slovenský rekord starých i mladých tiplerov.Spracoval som aj prehľad víťazov podľa rokov. Kde niesú totožné lety víťazov majstrovských pretekov, uvádzam aj nadlhší let sezóny. Je to už novšia historia, ktorú väčšina členov klubu pozná, ako aj niektoré novodobé osobnosti chovu tiplerov. V týchto spomienkách, ktoré zabrali veľa študijného času, v súčasnosti už historických dokumentov, som sa snažil čo najpresnejšie uviesť dianie.Pričom niektoré dokumenty existujú len v jedinom exeplári, ale chvála Bohu sú. Fotografia prezrádza, akú hŕbu len českých časopisov CHovatel, som musel preskúmať. Ďalej Rádce, slovenský Chovateľ, Ifaunu, CHOv- Expres, IZ chovatelů holubů, rôzne ročenky a klubové obežníky. Snáď táto namahavá sonda bude prospešná chovu tiplerov.

 


Víťazné umiestnenie v majstrovských pretekoch KCHL podľa rokov.

Staré tiplere/altt. Mladé tiplere/jungt .     
1978Rudolf Stára, Liberec14:02 hod.  Rudolf Stára, Liberec 4:41 hod.
1979 Rudolf Stára, Liberec16:32 hod. Jan Tylš, Jablonec3:35 hod.
1980
  Antonín Hotový, Praha13:08 hod.
1981Vojtech repiak, Jablonec10:22 hod. Alexander Jóža, Liberec13:48 hod.
1982Alexander Jóža, Liberec17:11 hod. Alexander Jóža, Liberec14:02 hod.
1983
 Antonín Hotový, Praha 15:14 hod.
1984Alexander Jóža, Liberec16:17 hod.  Josef Kmetík, Tachov8:02 hod.
1985
 Antonín Hotový, Praha 13:36 hod.
1986Štefan Stanislav Králová pri Senci6:12 hod. František Porubčanský, Teplička nadVáhom12:34 hod.
1987Štefan Stanislav Králová pri Senci9:287 hod. Štefan Stanislav Králová pri Senci1:55 hod.
1988Štefan Stanislav Králová pri Senci11:35 hod. Štefan Stanislav Králová pri Senci12:04 hod.
1989Štefan Stanislav Králová pri Senci11:36 hod. Štefan Stanislav Králová pri Senci10:35 hod.
1990Josef Zwyrtek, Jablunkov13:40 hod. Štefan Stanislav Králová pri Senci12:40 hod.
1991Josef Zwyrtek, Jablunkov14:00 hod. iroslav Načeradský, Praha14:13 hod.
1992Miroslav Načeradský, Praha11:35 hod. Jozef Veselý, Úpice6:04 hod.

Let sezóny- let najdlhší mimo oficiálnych majstrov klubu v danom roku.

1987- Štefan Stanislav 10.33 hod, 1988- František Porubčanský 13.15 hod, 1989- Štefan Stanislav 12.32 hod, 1990- let totožný s majstrom starých, 1991- let totožný s majstrom mladých, 1992- Alexander Kuchár,Trebatice pri Piešťanoch 15.48 hod. Súčasný Slovenský rekord starých tiplerov rok 2011 Eran Zulbeari, Lučenec 17.28 hod. Rekord mladých rok 1992 Karol Janík ,Bratislava 14.57 hod. Poznámka: Výkon mladých bol prekonaný/Eran Zulbeari 15.40 hod/ , ale nemohol byť klubom uznaný za rekord/sú potrebný dvaja klubový rozhodcovia/.

Pre Klub chovatelů tiplerů se sídlem v Hradci Králové spracoval Jozef Hrabal.

tajomník KCHL ,8/2012