V Maďarskom časopise galamb és kisállat magazín vydali článok o našom Bratislavskom vysokoletúnovi

Ktorú môžete vidieť nižšie