Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

1. júna 2023 6:50

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

František Porubčanský

František Porubčanský