Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

8. decembra 2022 7:31

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipúplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

František Porubčanský

František Porubčanský