Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

20. mája 2024 4:47

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Rozdelenie letúnov

Letúny

Skupina A – rýchle výškové letúny

Budapeštiansky vysoko letún, viedenský letún, bukureštský čung, ploještský čung, rumunský holokrký letún (čung), maďarský sivko, slovenský vsoko letún, novosadský letún, košický vysoko letún. Štandard – dĺžka letu 5 hodín, z toho 1 hodina
v nedohľadnej výške. Bratislavský vysoko letún Štandard – dĺžka letu 4 hodín, z toho 1 hodina v nedohľadnej výške.

Skupina B – pomalé výškové letúny

Segedínsky letún, makovský letún, srbský letún, nišský letún, zrenianinský letún, gdanský letún, kurský letún, dánsky stiper, švédsky letún.
Štandard – dĺžka letu 4 hodiny, z toho 1 hodina vo veľkej výške.

Skupina C – vytrvalostné letúny

Francúzsky letún, anglický tipler.
Štandard – dospelé vytrvalostné letúny – dĺžka letu 10 h, mladé vytrvalostné letúny – dĺžka letu 8 h, výškové letúny – dĺžka letu 8 h, z toho 1 hodina v nedohľadnej výške.

Skupina D – figurálne letúny

Nikolajevský letún, charkovský letún, poľský orlík.
Štandard – dĺžka letu 3 hodiny.

 

Skupina E – stredne výkonné letúny

Český papučatý letún, pražský stredozobý letún, štralsundský letún, jágerský letún, čepelský letún.
Štandard-dĺžka letu 2 hodiny.

Skupina F – sólové letúny

Hannoverský letún, brémsky letún, memelský letún, odeský letún, sverdlovský letún.
Štandard – dÍžka letu 2 hodiny.

Skupina G – postavové a kresbové letúny

Anglická straka, nemecká straka, dánska straka, nemecký dlhozobý letún, berlínsky dlhozobý letún, kaselský letún, stargardský letún, poľský sivko, pražská lastovička, viedenský papučatý letún, viedenský zrkadlový letún, poltavský letún, rostovský letún, severokaukazský letún, astrachánsky letún, volžský letún, luganský letún, kazašský letún.

Štandard – dÍžka letu 1 hodina.

Skupina I – krátkozobé letúny

Pražský krátkozobý letún, viedenský krátkozobý letún, buda peštiansky krátkozobý letún, anglický krátkozobý letún, berlínsky krátkozobý letún, elblažský krátkozobý letún, královecký krátkozobý letún a staparský krátkozobý letún.

Štandard – dÍžka letu 30 minút.


Akrobatické plemená

Skupina A – kotrmeliaky (rolery)

Orientálny kotrmeliak, perzský kotrmeliak, smyrniansky kotrmeliak, birminghamský kotrmeliak, galacký kotrmeliak, odeský kotrmeliak a Štandard – dĺžka letu 1 hodina.

Skupina B – jednoduché kotrmeliaky

Košický kotrmeliak, komárňanský kotrmeliak, rakovnícky kotrmeliak.

Štandard – dĺžka letu 30 minút.

Skupina C – tlieskače

Tbiliský tlieskač, turkmenský tlieskač, samarkandský tlieskač, kaukazský tlieskač, bucharský tlieskač.

Štandard – dĺžka letu 1 hodina.

Skupina D – strmhlavé letúny

Wuta, Dewlap

Štandard – dĺžka letu 30 minút.

Skupina E – vírivé letúny

Dunek, Macedónsky vírivý letún

Štandard – dĺžka letu 30 minút

Skupina F – prízemné kotrmaliaky

Prízemný kotrmeliak

Štandard – dĺžka letu 3 metre