Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

8. decembra 2022 8:16

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipúplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Letové výsledky Rok 2021

Letové výsledky rok 2021

 

 

 

Plemeno

Dĺžka letu

Veľká výška

Miziaca výška

Vypustené holuby

Zosad

BODY

 

 

Malý pretek I. 29. – 30.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

P.č.

Chovateľ

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Barzo Ondrej

BV

3:50

25

30

12

9

570

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyraďovací pretek I. 5.06. – 6.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

P.č.

Chovateľ

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Barzo Ondej

BV

3:50

70

24

12

630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malý pretek II. 19.06. – 20.6. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

P.č.

Chovateľ

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memorial Ferianca 3. – 4. 7.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Barzo Ondrej

BV

2:10

12

12

390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Bánoczký Zoltán

BV

3:10

10

70

12

7

730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memorial Frenáka 10.-11.7.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Hrabal Jozef

KV

1:20

10

14

12

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majstrvský pretek mladých 7-8.8.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svetozar Polerecky

BV

5:20

1:20

1:40

16

16

1760

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majstrovský pretek mladých I. 14 – 15.8.2021

      

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Hrabal Jozef

KV

1:15

15

15

255

 

 

Svetozar Polerecky

BV

7:30

2:30

3:10

16

16

3293