Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

23. apríla 2024 19:30

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún
Názov a dátum preteku
Malý pretek I. 28. - 29. 5. 2022
Poradové číslo Meno chovateľa Plemeno Dlžka letu Veľká výška Miziaca výška Vypustené Zosad Dody
1. Bánoczký Zoltán BV 4:20 84 108 12 9 1112
2. Barzo Ondrej SV 1:30 10 12 9 250
Názov a dátum preteku
Vyraďovací pretek II. 11. - 12. 6. 2022
Poradové číslo Meno chovateľa Plemeno Dlžka letu Veľká výška Miziaca výška Vypustené Zosad Dody
1. Bánoczký Zoltán BV 5:40 14 92 24 16 1688
Názov a dátum preteku
Malý pretek II. 18. - 19. 6. 2022
Poradové číslo Meno chovateľa Plemeno Dlžka letu Veľká výška Miziaca výška Vypustené Zosad Dody
1. Bánoczký Zoltán BV 4:40 28 120 12 8 1212
2. Barzo Ondrej SV 1:30 15 20 12 8 370
Názov a dátum preteku
Memorial Ferianca 2. - 3. 7. 2022
Poradové číslo Meno chovateľa Plemeno Dlžka letu Veľká výška Miziaca výška Vypustené Zosad Dody
1. Bánoczký Zoltán BV 3:15 8 37 12 9 569
2. Barzo Ondrej SV 1:15 13 15 12 9 337
Názov a dátum preteku
Memorial Fenáka 2. - 3. 7. 2022
Poradové číslo Meno chovateľa Plemeno Dlžka letu Veľká výška Miziaca výška Vypustené Zosad Dody
1. Bánoczký Zoltán BV 4:10 10 70 24 14 870