Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

23. apríla 2024 19:21

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Prevencia ochorení u holubov

Pred chovnou sezónou zvieratá vybrané na chov je potrebné odčerviť a urobiť dôkladnú asanáciu chovných priestorov a okolia. Vakcinovať proti paramyxovírusovej a podľa nákazovej situácie aj proti herpesvírusovej infekcii. Inaktivovanou vakcínou do svalu.

V prevencii hnačkových ochorení sa miesto antibiotík odporúča podávať probiotický prípravok PROPOUL, ktorý svojím pôsobením potláča choroboplodné zárodky v črevách zvierat a podporuje množenie prirodzenej črevnej mikroflóry. Zároveň má pozitívny vplyv na celkovú odolnosť, kondíciu a zdravie zvierat.

Pred začiatkom hniezdenia je dobré podporiť imunitu holubov podaním :
vitamínov A, D, E, C (ADESOL – 3 – 5 dní)
prípravku SILIVET, ktorý regeneruje pečeňové bunky poškodené rôznymi toxínmi, antibiotikami, ťažkými kovmi a inými cudzorodými látkami s ktorými vtáky môžu prísť do styku a konzumovať ich. Zaťažená pečeň negatívne vplýva na celkovú kondíciu a životaschopnosť zvierat. NEFROVET regeneruje obličky, pôsoví protivírusovo
probiotických prípravkov PROPOUL, AVIBION – podporujú celkovú odolnosť zvierat

Počas hniezdenia, kŕmenia a rastu mláďat je vhodné podávanie prípravku CARNIFARM, ktorý podporuje a reguluje premenu energie v pečeni – tieto metabolické procesy sú v období hniezdenia, odchovu a rastu mláďat veľmi zaťažené, preto je potrebné ich podporiť.

Preventívne podávanie prípravku PROPOUL – pulzne jeden krát za 5 – 8 týždňov po dobu 7 – 10 dní za sebou podporuje celkovú odolnosť zvierat, chráni pred infekciou salmonelami a inýmy črevnými infekciami, zlepšuje kondíciu, výkony, zdravie a životaschopnosť zvierat.

V období keď mláďatá už začínajú sami prijímať potravu sa odporúča podávať v pitnej vode prípravok CITROENZYMIX na prevenciu kokcidiózy v dávke 10 ml na 5 litrov vody.

Letová sezóna

 • preventívne podávanie antibiotík zvieratá oslabuje, robí ich náchylnejšími na vírusové a plesňové ochorenia, a zároveň sa môže vytvoriť rezistencia baktérií na podávané antibiotikum, ktoré v prípade nutnej liečby bude v chove neúčinné
 • miesto antibiotík sa odporúča pulzne podávať probiotický prípravok PROPOUL
 • prípravok CARNIFARM reguluje premenu energie v pečeni (spaľovanie tukov), na čo sú pri vysokých telesných výkonoch kladené veľké nároky
 • dlhodobé podávanie vysokých dávok umelých vitamínov tiež oslabuje organizmus zvierat, preto sa odporúča podávať vitamíny v prirodzenej forme, alebo spolu. Vhodný je prípravok KOLUMBIN, ktorý obsahuje aj prírodné vitamíny a grit. Tento prípravok sa môže holubom predkladať denne, podľa chuti.

Prevencia parazitárnych ochorení a kokcidiózy holubov

 • dôkladná asanácia chovných priestorov – dezinfekcia, dezinsekcia
 • karanténa novoprikúpených zvierat a zvierat po návrate z letu, výstavy a pod.
 • pravidelné preventívne odčernenie dvakrát do roka (najvhodnejší je prípravok s účinnou látkou levamizol – ktorý má zároveň imunostimulačné účinky)
 • v období častého výskytu kokcidiózy v chove, pri zmenách krmiva a pod. podávať preventívne prípravok CITROENZYMIX, ktorý podporuje trávenie bielkovín a udržiava nízke pH aj v črevách.
 • podávanie probiotických prípravkov PROPOUL pomáha udržiavať nízku hodnotu pH v črevách (tvorba kyseliny mliečnej)

Prevencia hnačkových ochorení

 • podávanie probiotických prípravkov PROPOUL
 • občasné okyselovanie a podpora trávenia – podávanie prípravku CITROENZYMIX

Liečba hnačkových ochorení

 • pri hnačke akejkoľvek etiológie sa odporúča podať CARBOTOX. powder Aktívne zložky prípavku: čierne uhlie, kysličník zinočnatý a bentonid zabezpečia absorbciu a vylúčenie škodlivých látok z organizmu. Kysličník zinočnatý pôsobí zároneň antibakteriálne – ničí patogénne mikroorganizmy
 • antibiotiká sa odporúča podať až po určení diagnózy, že ide o hnačku spôsobenú vysoko patogénnymi baktériami a podľa citlivosti patogéna, ktorý hnačku spôsobil
 • pri hnačke spôsobenej plesňami, vírusmi, chybami vo výžive a pod. je podávanie antibiotík nevhodné, odporúča sa podávať CARBOTOX, SILIVET, NEFROVET
 • podávanie PROPOUL, CITROENZYMIX pôsobí preventívne aj liečebne proti hnačkám a zároveň upravuje zloženie črevného obsahu po prekonaní hnačky
 • pri krvavých hnačkách je potrebné podávať vit. K

Liečba nechutenstva

 • nechutenstvo spôsobené zlým trávením sa môže upraviť podaním prípravku CITROENZYMIX – k úprave chuti dôjde za 2 – 5 dní a prípravku PROPOUL
 • nechutenstvo spôsobé zaťažením pečene sa podaním látok podporujúcich trávenie nezlepší, alebo sa zlepší len prechodne. V tomto prípade sa odporúča podávať prípravok SILIVET, ktorý regeneruje pečeňové bunky poškodené rôznymi toxínmi, antibiotikami a pod. (podáva sa 5 – 7 dní potom pauza 3 – 5 dní a znova sa podá SILIVET 5 – 7 dní). Úprava chuti je v tomto prípade pomalá, závisí od stupňa poškodenie pečeňových buniek. Odporúča sa aj NEFROVET na regenráciu obličiek, ktoré sú tiež pri pôsobení toxínov poškodzované
 • podávanie probiotík PROPOUL pulzne podľa návodu pomáha upravovať chuť

Prevencia a liečba respiratórnych ochorení

 • dôsledná zoohygiena chovu
 • karanténa novoprikúpených zvierat a zvierat po návrate z výstav, letov a pod.
 • vakcinácia proti paramyxovírusom mláďatá od 3 týždňa veku, dospelé holuby 1 krát ročne
 • izolácia chorých zvierat – určenie diagnózy, liečba – podľa výsledku, urobiť preventívne opatrenia v chove
 • podávanie podporných prípravkov : KOLUMBIN, PROPOUL, občas vit. A,D,E ADESOL, vit. C, SILIVET – zdravá pečeň – lepšia odolnosť proti chorobám, NEFROVET – podpora vylučovania – pomáha zvieratám ľahšie odolávať všetkým infekčným chorobám

Ochrana proti salmonelám

Na prevenciu salmonelovej infekcie u holubov je v súčasnej dobe už zakázané používať antiobiotiká. Preto chovatelia využívajú iné postupy, ktoré majú za úlohu zabrániť šíreniu infekcie v chove. Najviac osvedčenou metódou prevencie je vakcinácia živou vakcínou Salgen lyof. v kombinácii s použitím probiotického prípravku Propoul. Okrem toho nesmieme zabúdať na dôležitosť hygieny chovu, dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie, vhodného, zdravotne nezávadného krmiva, ako aj na liečbu iných ochorení.
Správne použitie vakcíny SALGEN a prípravku PROPOUL v prevencii salmonelovej infekcie holubov :

 • holúbätá vakcinovať hneď po vyliahnutí vakcínou SALGEN do zobáka
 • 3. až 5. deň po vyliahnutí podávať holúbätám prípravok PROPOUL ( 0,05 g / ks), prípravok je vhodné dávať do krmiva rodičom, ktorí kŕmia holúbätá
 • 7. deň po vyliahnutí revakcinovať vakcínou SALGEN do zobáka
 • od 9. dňa pokračovať v podávaní prípravku PROPOUL (0,1 – 0,05 g /ks) do 14. až 20. dňa veku

Preventívne podanie antibiotík je nežiadúce, nakoľko salmonely prežívajú vo vnútri buniek zvierat, kde ich podávané antibiotiká nezabijú, ale naopak zničia zdravú črevnú mikroflóru, ktorá chráni zviera pred spätnou infekciou salmonelami!