Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

1. júna 2023 6:34

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Národné plemená po 40 rokoch od ich uznania