Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

30. novembra 2023 1:52

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Klub Chovateľov Krátkozobých letúňov Prehliadka Mladých holubov Levice 29.10.2017 v krátkosti v obrazoch

Klub Chovateľov Krátkozobých letúňov Prehliadka Mladých holubov Levice 29.10.2017 v krátkosti v obrazoch