Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

8. decembra 2022 6:55

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipúplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Klub Chovateľov Krátkozobých letúňov Prehliadka Mladých holubov Levice 29.10.2017 v krátkosti v obrazoch

Klub Chovateľov Krátkozobých letúňov Prehliadka Mladých holubov Levice 29.10.2017 v krátkosti v obrazoch