Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

29. marca 2023 4:21

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Klub Chovateľov Krátkozobých letúňov Prehliadka Mladých holubov Levice 29.10.2017 v krátkosti v obrazoch

Klub Chovateľov Krátkozobých letúňov Prehliadka Mladých holubov Levice 29.10.2017 v krátkosti v obrazoch