Výročná členská schôdza v krátkosti v obrazoch rok 2019