Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

30. novembra 2023 1:25

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Výročná členská schôdza v krátkosti v obrazoch rok 2019

Výročná členská schôdza v krátkosti v obrazoch rok 2019