Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

20. mája 2024 4:01

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Tréning letúnov

V prvom rade skontrolujeme zdravotný stav každého jedinca z kŕdľa, ktorý ma 12 až 24 holubov. Najskôr letúny odčervíme ( následne odstránime trus ).

       V súčasnosti je dostatok preparátov, ktoré neškodia holubom ani v prípade. že nie sú začervené ( askaridie. capilárie). Červy odsávajú z tráviaceho ústrojenstva výživové látky a poškodzujú črevá. Potom pozrieme zobákovú dutinu. Ak zistime na sliznici ” žlté bodky, ” ide pravde podobne o trichomoniázu. V prípade tréningového zaťaženia môžu vyvolať trichomonózu. Ak ide o črevnú formu trus je normálne sfarbený, ale vodnatý’ V takom prípade preliečime celý kŕdeľ. Niekedy sa u holubov objavia zelené hnačky, čo môže poukazovať na spomínané zamorenie červami alebo kokcidiózu. Pravda, existujú aj závažnejšie ochorenia. Vyššie opísané sa podľa mojich poznatkov z chovov vyskytujú najčastejšie. Ich Liečba nie je zložitá a pri dostupnosti liekov ich chovatelia bežne liečia. Žiaľ laboratórne rozbory trusu sa dnes pre finančnú náročnosť robia až v prípadoch, kedy si chovateľ nevie rady. Hoci sa problematike zdravia holubov venujem dlhé roky. nie je nijako jednoduché podľa konzistencie trusu zistiť, čo v tom – ktorom chove prepuklo. V poslednom období už ” tradičné ” zdravotné ” ťažkosti ” predbehli toxíny, pretože sa kŕmí cenovo lacnejším. ale nekvalitným krmivom. V každom prípade ma mať trus holubov pred začiatkom trénovania pevnú konzistenciu. Zlepšovanie tréningovej kondície môžeme porovnávať iba pri relatívne rovnako zdravých holuboch. je pochopiteľné. že operenie ma byť uhladené. priliehavé, dobre vyvinuté. Skúsený chovateľ podľa neho spozná či holuby správne kŕmi. Rôzne brčky strapkanie a iné deformácie poukazujú, že zdravie alebo kŕmenie holubov nie je v poriadku.

Samotné trénovanie sa začína najskôr v polovici apríla a pokiaľ je “niekoľko dni pekné počasie Osvedčilo sa kŕmiť letúny veľmi málo a umožniť im niekoľko dni voľne lietať. Ľahko sa to píše. Skúste však krátiť let celú zimu uzatvoreným holubom, zvlášť ak sú prvotriedne letúny. Akonáhle sa dostanú na krídla, prelietajú niekoľko hodín a nepomáha ani vábenie na zaužívaný signál kŕmenia. Dôsledok sa prejaví o 2 až 3 dni. Letúny pre svalovú únavu nevládzu lietať. Ja prvé dva dni vypúšťam zvlášť samcov a zvlášť samice. Pretože sú celú zimu spolu vytvoria sa Spontánne páry alebo si navzájom dvoria. Pudový predhniezdiaci proces zvyčajne lietajúce holuby prinúti oveľa skôr zosadnúť a dostať sa k svojim partnerom. Po takomto zalietaní ich opäť spojím, aby si nezvyklí lietať krátko. Pri spoločnom trénovaní je zložité ustrážiť jednotlivé páry, chcú zahniezdiť. Chovatelia to riešia trvalým oddelením akonáhle rozlíšia pohlavie. I tak sa holubice pária navzájom. Lepšie je nechať páry odchovať raz mladé ešte pred začiatkom trénovania a potom ich rozdeliť.

 

U nás najviac trénujeme plemená slovenský a košický letún a budapeštiansky vysokoletún, ktoré majú štandardom stanovený čas 5 hodín letu. z toho 1 hodinu v nedohľadnej výške.  Dosiahnutím stanoveného času kŕdeľ získa pretekársku kondíciu. Všeobecne sa požaduje, pokiaľ kŕdeľ nelieta polovičný čas štandardu ( 2,5 hodiny ), trénovať každý deň ( požiadavka platí i pre plemená, ktoré majú nižší časový štandard ). Mimo trénovania je kŕdeľ uzatvorený. Ak to dosiahneme, prejdeme na tréning každý druhý deň, čím sa zvýši prelietaný čas.

Počasie ovplyvňuje let. Klesajúce vzdušné prúdy znemožňujú letúnom dostať sa do veľkej výšky. Silný vietor tiež núti letúny držať sa pri zemi, kde je odpor relatívne najmenší. Zriedkakedy sa im podarí vyletieť do veľkej výšky, zvlášť pri nárazovom vetre. Dážď letúnom až tak nevadí, let je limitovaný premočením a následným poničením štruktúry operenia. Holuby inštinktívne zosadnú. Uvedene faktory, ak sa pri trénovaní opakujú, dokážu znechutiť kŕdeľ a z vysokoletúnov zostanú iba letúny. Chovateľ letúnov ma vedieť o nízkej oblačnosti Ta je pre kŕdeľ veľmi zradná letúny využijú ” každú dieru.” aby sa dostali nad oblaky. Ak sa tieto spoja, kŕdeľ ostáva nad nimi, nevidí zem a stratí tak orientačné body. Zvyčajne sa stratí celý kŕdeľ alebo sa vrátia jedince, ktoré majú dobrý orientačný zmysel ( dokážu sa lepšie riadiť ” slnečným kompasom ” ). Toto podceňujú neskúsený chovatelia a na začiatku letovej sezóny. kedy je nízka oblačnosť najčastejšie prídu o veľa letúnov.

Kŕmenie najvýraznejšie  vplýva na let. Receptúr je veľa. Základ kŕmnej dávky tvorí pšenica ( 40 % ), jačmeň ( 20% ) a kukurica ( 10 % ). Pridáva sa hrach, peluška alebo vika ( 15% ). Olejniny korigujú dĺžku a výšku letu. Môžeme použiť slnečnicu repku a ľanovec (15% celkom ). Podľa  mojich skúsenosti je miesto pšenice ( náchylná na toxíny ) vhodnejšie proso. Kŕmime tak. aby obilie nezostávalo v kŕmidle. rad menej. Zrniny môžeme dávať postupne, začneme najmenej obľúbeným jačmeňom. Kŕmime približne v rovnakom čase, vyvarujeme sa náhlej zmeny zloženia zmesi. Napájame vodou, do ktorej pridávame širokospektrálne vitamínové prípravky. Grit je vhodný bez obsahu soli, ktorá viaže v tkanivách vodu, pri predávkovaní znemožňuje bunkám efektívne ” pracovať “.

Je možné, že aj pri dodržiavaní vyššie opísaného výkon letúnov nestúpa. Treba prekontrolovať, či sme dobre selektovali a či v kŕdli nemáme pasívne jedince. Držia sa síce s kŕdľom, ale kĺzavým letom sťahujú kŕdeľ nižšie ( čo zo zeme ťažko zistime ). Veľmi skoro ich napodobňujú ostatné letúny. Potom je nádej na dlhý a vysoký let malá.