Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

20. mája 2024 4:29

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Generálne zasadnutie EE, konané 27.5.2017 o 8.30 v hoteli Park – EGER

Zasadnutie sa riadilo vopred stanoveným programom, ktorí sme obdržali pri príchode dňa 25.5.2017.

1) privítanie predsedom Gion Grossom – zúčastnilo sa 131 ľudí, s hlasovacími kartami 92 ľudí
2) správa za uplynulý rok 2016 – predniesol predseda
3) správa tajomníčka p. Ester Huwiler za uplynulý rok
4) každá sekcia predniesla svoju správu
: Hydinári, Kralikári, Vtáčkari, Holubiari, Škrečkári
Holubiari: p. Heftberger oboznámil o účasti 21 krajín a 43 účastníkov Pripomenul, že sa nemohli konať výstavy, ktoré boli naplánované na rok 2016, nakoľko sa vyskytla vtáčia chrípka. Šesť výstav bolo odložených na tento rok. Štandardná holubiarska komisia vydá zmenu za rok 2016-2017 do polovice augusta 2017.
V EE žiada zmenu na plemeno King, veľkosť obrúčky č. 10.
Zasadanie EE v roku 2019 sa bude konať v Bosne – Hercegovine.
5) oboznámenie p. Schilleho o ozdravnom opatrení, kvôli výskytu vtáčej chrípky.
6) správa o hospodárení pokladníka Williho Littau – správa pripojená
7) voľba predsedu – Gyon Gross
voľba sekretárky – tajomníčky – Ester Huwiler
voľba pokladníka – Willy Littau
kontrolór – Renizia Wolfgang Fox
8) nový nahlásený členovia – Rusko – králiky, Litva – králiky, Turecko – všetko
Okolo 11.30 hod ukončil generálne zasadanie predseda Gyon Gross a poďakoval všetkým za účasť. 

Zasadnutie komisie EE konané v dňoch 25 – 28 mája 2017 v Maďarsku – mesto Eger

Po príchode dňa 25.5.2017 sme sa ubytovali v hoteli Park v centre mesta Eger a potom sme si prezreli okolie. Večer o 19-tej hodine sme sa autobusom presunuli na privítanie do peknej reštaurácie . Po večeri sme sa opäť vrátili do hotela.

Ráno o 7.00 hodine sme sa naraňajkovali a o 8.00 hodine sme začali zasadnutie holubiarskej sekcie. 26.5.2017 nás privítal predseda Gustav Heftberger. Minútou ticha sme si uctili pána Ludkeho, ktorý nás opustil na jar.

Ďalším bodom bolo odsúhlasenie programu ( 18 bodov) na celý deň.

Ospravedlnené krajiny – Dánsko, Švédsko, Nórsko

Neospravedlnené krajiny – Macedónia, Španielsko

Ďalej bolo prejednané zasadnutie za minulý rok 2016 vo Vὅsendorfe.

Prezídium dalo návrh, aby sa rozdelili holuby a hydina, nakoľko sa minulý rok vyskytla vtáčia chrípka, ktorá postihla hydinu a nemohli sa vystaviť ani holuby.

Ďalším bodom bolo vyhodnotenie EE výstavy v Metz 2015. Stále neboli vyplatené peniaze za vystavené zvieratá.

Pokladník Willy Littau nahlásil, že nevyplatenie výstavy predstavuje čiastku 17000 eur.

Turecko žiada o zaradenie do EE už dva roky.

Portugalci a Ukrajinci sa neozvali na účasť v EE a ani nezaslali platby. Češi nemajú zaplatené členské za rok 2016 a 2017.

Ďalej bolo prejednané zaradenie Maďarského spolku – klub Vysokoletúnov do EE, ale nakoľko nechcú byť členmi Maďarského zväzu nemôžu ísť do EE.

Ďalším bodom bolo oznámenie o účasti 26 štátov EE. Školenie posudzovateľov bude tento rok v Holandsku v meste Doorn – september. Bude tam aj školenie ako treba posudzovať na výstavách EE v Dánsku.

Tajomníčka Ester Huwiler informovala o elektronickej pošte.

Ešte sa neprihlásili: Nemecko, Chorvátsko, Poľsko, Španielsko

Ďalším bodom bola informácia o nasledujúcej EE výstave v Dánsku.

Do septembra treba nahlásiť školenie posudzovateľov holubov a hydiny, ktoré sa uskutoční v Holandsku v meste Doorn v dňoch 15 – 17.9. 2017

Ďalším bodom bola informácia s fotodokumentáciou v EE výstave v Dánsku 2018, nakoľko bude aj zasadanie v máji v Dánsku ako aj výstava.

Ďalej bola informácia štandardovej komisie, ktorá vyhodnotila rok 2016 a 2017. bola nahlásená zmena z Ameriky, kde chceli dať na plemeno King krúžok č. 11. Bola nahlásená zmena: veľké plemena v krídle 10-11 letiek, 11-11 letiek. Malé plemena 10-9 letiek, 9-9 letiek sa dá tolerovať. Vo chvoste 12 chvostových pier, keď nie je inak dané v štandarde (pávik)

Ďalším bodom je nahlásiť národnú výstavu p. Heftbergerovi . Do 31. augusta je potrebné nahlásiť, kto pôjde na školenie posudzovateľov.

O 16- tej hodine ukončil zasadanie holubiarske sekcie predseda p. Heftberger.