Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

23. apríla 2024 19:32

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Letový kalendár vysoko letúny rok 2021

Názov preteku Dátum Vypustené Čas
       
Malý pretek I. 29. – 30. 05. 6 – 12 ks 7 – 9.00 hod.
       
Vyraďovací pretek I. 05. – 06. 06. 12 – 24 ks 7 – 9.00 hod.
       
Vyraďovací pretek II. 12. – 13. 06. 12 – 24 ks 7 – 9.00 hod.
       
Malý pretek II. 19. – 20. 06. 6 – 12 ks 7 – 9.00 hod.
       
Memorial O. Ferianca 03. – 04. 07. 6 – 12 ks 7 – 9.00 hod.
       
Memorial L. Frenáka 10. – 11. 07. 12 – 24 ks 7 – 9.00 hod.
       
Majstrovský pretek starých 18. 07. 12 – 24 ks 7 – 9.00 hod.
       
Šampiónový pretek 01. 08. 12 – 24 ks 7 – 9.00 hod.
       
Majstrovský pretek mladých I 07. – 08. 08. 12 – 24 ks 7 – 9.00 hod.
       
Majstrovský pretek mladých II. 14 – 15. 08. 12 – 24 ks 7 – 9.00 hod.