Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

30. novembra 2023 2:44

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Miroslav Nosál

Miroslav Nosál