Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

30. novembra 2023 2:05

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Slovensý vysoko letún po 40 rokoch od jeho uznania

Slovenský vysokoletún po 40 rokoch od jeho uznania