Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

20. mája 2024 4:20

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Sarajevo Bosna – Hercegovina

Správa zo zasadania EE dňa 30. mája 2014 Sarajevo Bosna – Hercegovina

Zastupoval som SZCH odbor holubiarov na zasadnutí EE, ktorá sa konala 30. mája 2014 v Sarajeve – Bosna –Hercegovina.

Zúčastnených privítal prezident Gyon Gross a informoval o ročnej práci EE.

Predseda holubiarskej komisie p. Heftberger oboznámil zúčastnených 17 štátov únie s plánovanými výstavami.

  1. – 23.11.2014 – európska výstava Anglických hrvoliakov; Nitra – Slovenská republika nahlásená popri národnej výstave
  1. – 21.12.2014 – európska výstava Viedenské – Budapeštianské letúne Wels – Rakúsko

Ďalej informoval, že výrobca krúžkov „Šperlik“, by mal skvalitniť farbu – výraznejšia a kvalitnejšia.

Školenie medzinárodných posudzovateľov sa bude konať 26. – 28.9.2014; Treviso – Taliansko.

Požiadať Anglický zväz o prepracovanie štandatu, nakoľko je zastaralý – niektoré farebné rázy nie sú ešte zapracované.

Naše národné plemeno Bratislavský vysokoletún bol zapracovaný do EU štandartu pod číslom 1021 EE.

Zasadnutie EE komisie 2015 sa bude konať 13. – 17. 5. v neste Metz – Francúzsko.

 

Spracoval: Peter Dobrucký