Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

19. mája 2024 21:18

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún
Meno chovateľa
Názov preteku
Dátum
Zoltán Bánoczký
Malý pretek I.
25. - 26. 05.
Vyraďovací pretek I.
01. - 02. 06.
Vyraďovací pretek II.
08. - 09. 06
Memoriál Š. Šušlíka
15. - 16. 06.
Memoriál O. Ferianca
29. - 30. 06.
Memoriál L. Frenáka
06. - 07. 07.
Majstrovský pretek starých
14. 07.
Šampionový pretek
27. - 26. 05.
Majstrovský pretek mladých I.
03. - 04. 08.
Majstrovský pretek mladých II.
10. - 11.08.
Ondrej Barzo
Malý pretek I.
25. - 26. 05.
Vyraďovací pretek I.
01. - 02. 06.
Vyraďovací pretek II.
08. - 09. 06.
Memoriál Š. Šušlíka
15. - 16. 06.
Memoriál O. Ferianca
29. - 30. 06.
Memoriál L. Frenáka
06. - 07. 07.
Majstrovský pretek starých
14. 07.
Šampionový pretek
28. 07.
Majstrovský pretek mladých I.
03. - 04. 08.
Majstrovský pretek mladých II.
10. - 11.08.
Jozef Hrabal
Memoriál Š. Šušlíka
15. - 16. 06.
Memoriál L. Frenáka
08. 07.
Majstrovský pretek mláďat I.
03. - 04. 08.
Majstrovský pretek mladých II.
10. - 11.08.
Richard Škuta
Malý pretek I.
25. - 26. 05.
Memoriál Š. Šušlíka
15. - 16. 06
Majstrovský pretek mláďat I.
03. - 04. 08.
Majstrovský pretek mladých II.
10. - 11. 08.