Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

30. novembra 2023 2:27

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Prihlásený na preteky vysoko letúny rok 2023

Meno chovateľa

Názov preteku

Dátum

Zoltán Bánoczký

Malý pretek I.

27. - 28. 05.

Vyraďovací pretek I.

03. - 04. 06.

Vyraďovací pretek II.

10. - 11. 06.

Malý pretek II.

17. - 18. 06.

Memoriál O. Ferianca

01. - 02. 07.

Memoriál L. Frenáka

08. - 09. 07.

Majstrovský pretek mladých I.

05. - 06. 08.

Majstrovský pretek mladých II.

12. - 13. 08.

Ondrej Barzo

Malý pretek I.

27. 05.

Vyraďovací pretek I.

03. 06.

Vyraďovací pretek II.

10. 06.

Malý pretek II.

17. 06.

Memoriál O. Ferianca

01. 07.

Memoriál L. Frenáka

08. 07.

Majstrovský pretek mladých I.

05. 08.

Majstrovský pretek mladých II.

12. 08.

Ing. Jozef Ferenc

Memoriál O. Ferianca

01. - 02. 07.

Memoriál L. Frenáka

08. - 09. 07.

Majstrovský pretek mladých I.

05. - 06. 08

Majstrovský pretek mladých II.

12. - 13. 08.

Jozef Hrabal

Malý pretek II.

17.06.

Memoriál O. Frianca

01. 07.

Memoriál L. Frenáka

08. 07.

Majstrovský pretek mláďat I.

05. 08.