Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

30. novembra 2023 1:38

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Rusko

Vyšiel v ruskom časopise GOLUBEVODSTVO č.4/2015.

Autori Lumír a Anna Justovi/ CZ.