Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

1. júna 2023 5:57

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Rusko

Vyšiel v ruskom časopise GOLUBEVODSTVO č.4/2015.

Autori Lumír a Anna Justovi/ CZ.