Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

30. novembra 2023 2:51

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Košický vysokoletún po 40 rokoch od uznania

Košický vysokoletún po 40 rokoch od uznania