Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

20. mája 2024 4:36

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Tipplery a ich chov v Čechách a na Slovensku z pohľadu histórie po roku 1992

Politici rozdelili československú federáciu na dva samostatné štáty, klub chovateľov letúnov však pokračoval spoločne. Akurát Karol Janík z Bratislavy, po tom čo nebol zvolený opätovne za tajomníka KCHL, založil si v roku 1992 vlastný Klub tipplerov. V tom istom roku zaevidoval aj slovenský rekord mladých tipplerov 14.57 hod. Tento klub však v krátkom čase zanikol. Letové výsledky KCHL boli pravidelne publikované v klubovom obežníku, odtiaľ ich aj preberám. Obyčajne sa následne objavili v slovenskom časopise Chovateľ a dajú sa dohľadať.

Roku 1993  sa angažovali viacerí tipplerkári. Prvý kontrolný pretek starých tipplerov lietal iba A. Kuchár, vypustil 9 tipplerov, odlietali 13.30 hod. V druhom kontrolnom preteku starých tipplerov bolo 5 účastníkov. Vyhral opäť slovenský chovateľ A. Kuchár, vypustil 7 tipplerov, odlietali 12.08 hod. Druhý skončil moravan Josef Zwyrtek, vypustil 3 tipplery, odlietali 9.02 hod. Tretí bol Čech Josef Veselý, lietalo 6 tipplerov, dosiahli čas 6.22 hod. Štvrtý skončil český chovateľ Miroslav Načeradský, 3 tipplery mu lietali 3.30 hod. Piaty Čech Josef Cach mal smolu, 3 tipplery mu po 51 minútach sadli. Majstrovský pretek starých tipplerov skončil víťazstvom M. Načeradského, 4 tipplery dosiahli čas 14.16 hod. Druhý skončil J. Zwyrtek letom 3 tipplerov s časom 5.47 hod. Ďalší  J. Veselý bol pre chýbajúci podpis rozhodcu diskvalifikovaný, rovnako A. Kuchár, ktorému zosadli tipplery inde. Nasledoval kontrolný pretek mladých tipplerov I. a vyhrali 3 tipplery J. Veselého, odlietali 9.07 hod. Druhý bol J. Cach, 3 tipplery mu odlietali 5.18 hod. V majstrovskom preteku mladých tipplerov skončil prvý J. Zwyrtek, 3 tipplery odlietali 9.07 hod., druhý bol J. Cach, ktorému 3 tipplery odlietali 5.42 hod. Pri šampiónovom preteku 8.8.1993 je v klubovom obežníku poznámka o takmer ideálnom počasí pre let. Vyhral J. Zwyrtek z Jablunkova, jeho 3 tipplery odlietali 15.39 hod. a stal sa absolútnym víťazom klubu. Druhý M. Načeradský z Prahy vypustil 4 tiplery, odlietali 12.12 hod. V závere sezóny bol kontrolný pretek mladých. Prvý skončil J. Cach, 3 tiplery odlietali 7.06 hod, druhý J. Veselý vypustil až 10 tipplerov, zosadli po 7.05 hod. V klubovom obežníku je napísané že vtedy boli v CZ i SK dobré chovy tipplerov, ale chovateľom sa nedarilo dostať ich do optimálnej formy v žiadané dni pretekov.

Roku 1994  pribudli nové mená tipplerkárov. Prvý kontrolný pretek starých lietal iba A. Kuchár, jeho 12 tipplerov odlietalo 15.32 hod. Nasledujúci kontrolný pretek II. bol ešte úspešnejší. Jeho 9 tipplerov odlietalo 15.37 hod, čo znamenalo vtedy nový slovenský rekord starých tipplerov. Spomínam si, ako na jeho tipplere pozerali chlapi z terasy krčmy, ktorá bola o ulicu ďalej a tipovali, koľko vydržia vo vzduchu. Žiaľ, fotku tohto kŕdľa som nenašiel. Druhý bol J. Veselý, vypustil 6 tipplerov, odlietali 8.33 hod. Tretí bol Pavel Fendrich z Lubníka v čechách, vypustil 6 tipplerov, odlietali 6.21 hod. Majstrovský pretek starých vyhral natesno P. Fendrich, 3 tipplere odlietali 10.12 hod, druhému J. Veselému 7 tipplerov odlietalo 10.05 hod. Tretí skončil A. Kuchár, 9 tipplerov odlietalo 8.25 hod. Štvrtý J. Zwyrtek vypustil 3 tipplery, odlietali 5.45 hod. a rad súťažiacich zakončil J. Cach, 3 tipplery odlietali 3.57 hod. Prvý kontrolný pretek mladých skončil víťazstvom P. Fendricha, 3 tipplery odlietali 10.46 hod. Druhý J. Cach vypustil 5 tipplerov, odlietali 4.11 hod, slovenský chovateľ Libor Páleník zo Slaskej bol diskvalifikovaný pre nejednotný zosad. Tipplere vypustil aj J. Veselý, ale neprišiel rozhodca a let nebol uznaný. Majstrovský pretek mladých tipplerov sa vydaril P. Fendrichovi, 3 tipplery lietali 7.11 hod, druhý J. Cach mal vo vzduchu 3 tipplery, odlietali 6.53 hod, tretí J. Zwyrtek 3 tipplery, let 4.40 hod. Šampionát skončil víťazstvom P. Fendricha, 3 tipplery odlietali 9.10 hod., druhý J. Zwyrtek s kŕdľom 3 tipplerov, letom 7.08 hod.  Kontrolný pretek mladých II. ukončil sezónu. V ňom A. Kuchár vypustil 5 tipplerov, odlietali 11.26 hod. a P. Fendrich vypustil 8 tipplerov, odlietali 7.28 hod.

Rok 1995 znamenal výrazný prepad počtu súťažiacich s tipplermi. V súčasnosti už nedokážem napísať, prečo. Kontrolný pretek starých tipplerov vyhral A. Kuchár, 11 tipplerov mu odlietalo 11.20 hod. Druhý P. Fendrich vypustil 6 tipplerov, odlietali 10.33 hod. Tretí skončil Juraj Veleba z Trebišova. Jeho 3 tipplery odlietali 7.23 hod. I. kontrolný pretek mladých lietal iba P. Fendrich, 3 tipplery odlietali 10.58 hod. Sám lietal aj majstrovský pretek mladých, 3 tipplery vydržali na krídlach 7.12 hod. Rovnako nasledujúci šampiónový pretek jeho 3 tipplery odlietali navlas rovnaký čas, ako v začiatku sezóny a to 10.58 hod. P. Fendrich zakončil aktivitu II. kontrolným pretekom mladých, 7 tipplerov odlietalo 5.07 hod.

Roku 1996 oslavoval klub chovateľov letúnov 20 výročie od založenia. Pokiaľ pri vysokoletúnoch súťažilo 12 stálic, chov tipplerov stagnoval. Českým chovateľom sekundoval len jediný Slovák Juraj Veleba z Trebišova. Pokračovala móda veľkých kŕdľov tipplerov a pomerne dobrých letových časov. Módu veľkých kŕdľov výrazne presadzoval v začiatkoch klubu Alexander Jóža z Liberca. Uznával výškové tipplery. O tých čo čakajú v nízkom lete na vábnikov neraz tvrdil, že sú to otroci, ktorí nelietajú podľa vlastnej vôle. Druhý kontrolný pretek starých vyhral P. Fendrich, vypustil 18 tipplerov, odlietali 11.35 hod. Druhý J. veleba 3 tipplery odlietali 5.15 hod. Majstrovský pretek starých tipplerov sa stal korisťou J. Veselého, jeho 5 tipplerov odlietalo 13.48 hod. Druhý J. Veleba s 3 tipplermi, odlietali 11.06 hod. a trojicu dobrých časov uzatváral P. Fendrich, 10 tipplerov odlietalo 10.43 hod. Nasledujúci majstrovský pretek mladých tipplerov vyhral P. Fendrich, 11 tipplerov lietalo 13.12 hod. Za ním skončil J. Veselý, 4 tipplery odlietali 11.08 hod. V šampiónovom preteku lietal iba P. Fendrich, 5 tipplerov odlietalo 14.34 hod. O pridelení šampióna klubu musela rozhodovať revízna komisia, pretože chovateľ nedodržal deň preteku. S akým výsledkom som v záznamoch nenašiel. V ďalšom kontrolnom preteku mladých tipplerov vypustil P. Fendrich 15 tipplerov, lietali 11.18 hod. a druhému J. Veselému 4 tipplery zalietali 7.12 hod.

Rok 1997 bol rokom iba dvoch chovateľov tipplerov. V kontrolnom preteku starých tipplerov uspel J. Veleba, 3 tipplery odlietali 12.27 hod. Druhý P. Fendrich vypustil 7 tipplerov, odlietali 10.58 hod. V majstrovskom preteku triumfoval P. Fendrich s 4 tipplermi, letom 10.58 hod. Za ním skončil J. Veleba s kŕdľom 3 tipplerov, letom 9.25 hod. V šampiónovom preteku dosiahol P. Fendrich s 4 tipplermi nový český klubový rekord 17.29 hod. Kontrolný pretek mladých v závere sezóny odlietalo 10 tipplerov P. Fendricha čas 10.58  hod. Na Slovensku vypustil J. Veleba 6 tipplerov, odlietali 7.06 hod.

Rok 1998 bol skutočne biedny počtom tipplerkárov. Nádejou bol nový člen Sabadin Tafallari z českého Krumlova. J. Veselý oznámil problémy so zháňaním rozhodcu. Napokon sa lietal kontrolný pretek starých tipplerov. V ňom J. Veleba vypustil 6 tipplerov, odlietali 14.27 hod. V majstrovskom preteku mladých P. Fendrich vypustil 7 tipplerov, odlietali 14.06 a to bolo všetko.

Rok 1999, zmenil sa zostavovateľ letových výsledkov. Po A. Kerekešovi bol zvolený letovým konateľom Pavol Plánočka zo Zvolena. V časopise Chovateľ 11/1999 publikoval tieto výsledky. Kontrolný pretek starých tipplerov vyhral J. Veleba, vypustil 8 tipplerov, odlietali 11.54 hod. Druhý J. Veselý vypustil 11 tipplerov, zosadlo 10 po lete 6.45 hod. Majstrovský pretek starých tipplerov vyhral J. Veleba letom 6 tipplerov, časom 12.22 hod. Druhý bol A. Kuchár s 3 tipplermi, letom 11.35 hod. Kontrolný pretek mladých lietal iba M. Načeradský, vypustil 5 tipplerov, odlietali 11.34 hod. Lepšie mu lietali v nasledujúcom majstrovskom preteku, 5 tipplerov odlietalo 15.53 hod.

Rok 2000 znamenal pre vášnivého tipplerkára M. Načeradského nový český klubový rekord mladých tipplerov. Jeho 5 tipplerov odlietalo kontrolný pretek mladých s časom 15.37 hod., čo bol úplne rovnaký čas so slovenským rekordom starých tipplerov A. Kuchára z roku 1994. Na začiatku sezóny sa lietal druhý kontrolný pretek starých, ktorý vyhral J. Veleba, 6 tipplerov odlietalo 14.06 hod. Majstrovský pretek starých tipplerov vyhral M. Načeradský, jeho 5 tipplerov odlietalo 16.10 hod. Druhý J. Veleba s 4 tipplermi dosiahol čas 10.42 hod. Uprostred sezóny bol už spomenutý rekordný let tipplerov M. Načeradského 15.37 hod. Po odmlke sa vrátil k súťaženiu s tipplermi J. Zwyrtek z Jablunkova. V majstrovskom preteku mladých vsadil na náhodu, lebo od tohto roku nemohol tipplery trénovať. Jeho sused sa rozhodol chovať poštové holuby vo veľkom a nenašli spoločnú reč pri trénovaní. Na výsledku to bolo poznať, 3 tipplery lietali 4.35 hod.  zaplietli sa do kŕdľa poštových holubov, s nimi zosadli, našťastie na vlastnú strechu a vošli do holubníka.

Rok 2001 bol pri tippleroch v réžii českých klubistov. Druhý kontrolný pretek starých vyhral moravský nováčik Václav Maláska z Bohuňovic, 7 tipplerov odlietalo 14.17 hod. Druhý skončil P. Fendrich, 5 tipplerov lietalo 11.11 hod. Majstrovský pretek starých (Long Day! vyhral P. Fendrich, 4 tipplery odlietali 14.20 hod. Za ním skončil M. Načeradský, 4 tipplery odlietali 11.47 hod. Medzinárodný pretek mladých tipplerov vyhral M. Načeradský, 5 tipplerov odlietalo 16.23 hod. a posunuli tak český klubový rekord mladých. Za ním skončil P. Fendrich, vypustil 7 tipplerov, odlietali 12.02 hod. Tretí skončil J. Zwyrtek, 4 tipplery odlietali 3.50 hod. Majstrovský pretek mladých ukončil sezónu. Jedinému P. Fendrichovi odlietalo 7 tipplerov čas 11.13 hod. Zaujímavosťou roka boli prvýkrát v histórii KCHL preteky kotrmeliakov.

Rok 2002 v druhom kontrolnom preteku starých tipplerov 4 ks J. Velebu odlietali 13.22 hod. Za ním skončil V. Maláska, 9 tipplerov odlietalo 11.15 hod. Majstrovský pretek starých tipplerov (Long Day) zastihol vo vynikajúcej kondícií tipplery J.Velebu, odlietali 16.18 hod a bol to nový slovenský klubový rekord starých. Keby sa prihlásil na nasledujúci medzinárodný pretek, s týmto letom by dosiahol 6 miesto v rámci Európy (prvý skončil Nemec Kochooll, 17.13 hod). Druhý účastník V. Maláska vypustil 6 tipplerov, odlietali 7.34 hod. Medzinárodný pretek mladých tipplerov vyhral M. Načeradský, 6 tipplerov lietalo 13.15 hod. Za ním skončil J. Zwyrtek, 5 tipplerov odlietalo 7.38 hod. Majstrovský pretek mladých vyhral moravský nováčik Jaromír Kousal z Kojetína. Jeho 3 tipplery odlietali 6.37 hod. Druhému moravanovi J. Zwyrtkovi 5 tipplerov odlietalo 5.42 hod.

Rok 2003, po voľbách došlo k zmene vo funkcií letového konateľa. Stal sa ním Ing. Martin Krešák zo Seňe pri Košiciach. Publikoval nasledovné výsledky. Druhý pretek starých tipplerov vyhral V. Maláska, 4 tipplery odlietali 14.31 hod. J. Veleba skončil druhý, 3 tipplery odlietali 7.05 hod. V majstrovskom preteku starých (Long Day) odlietali 3 tipplery M. Načeradského 16.45 hod. Druhý V. Maláska vypustil 6 tipplerov, odlietali 10.36 hod. Tretí skončil J. Zwyrtek, 3 tipplery odlietali 10.36 hod. Let nad 10 hodín mal aj J. Veleba, ale tipplery mu zosadli rozdelene a bol diskvalifikovaný. Medzinárodný pretek mladých vyhral M. Načeradský, 5 tipplerov odlietalo 10.37 hod. Druhý J. Zwyrtek vypustil 4 tipplery, odlietali 5.14 hod. Majstrovský pretek mladých vyhral J. Kousal, 5 tipplerov odlietalo 7.48 hod. Druhý J. Zwyrtek vypustil 3 tipplery, odlietali 6.21 hod.  V šampiónovom preteku 5 tipplerov J. Kousala odlietalo 7.13 hod, keďže nedosiahli štandardný čas 10 hodín, titul šampióna klubu mu nebol udelený.

Rok 2004 bol znova skromný na súťažiacich. V preteku starých lietal iba J. Veleba, 6 tipplerov odlietalo 8.36 hod. V majstrovskom preteku (Long Day) skončil prvý M. Načeradský, 5 tipplerov odlietalo 17.15 hod. Druhému V. Maláskovi 4 tipplery odlietali 6.03 hod. Medzinárodný pretek mladých vyhral J. Zwyrtek,3 tipplery odlietali 7.34 hod. Druhý bol J. Kousal, 3 tipplery odlietali 6.21 hod. M.  Načeradský bol v tomto preteku diskvalifikovaný, dôvod neuvedený.

Roku 2005  zomrel 20.6. Ing.J iří Havlín DrSc, jeden z iniciátorov založenia KCHL (druhým bol A. Jóža). Pretek starých tipplerov lietal iba V. Maláska, 8 tipplerov odlietalo 15.05 hod. Majstrovský pretek starých (Long Day) lietal iba M. Načeradský, 5 tipplerov odlietalo 16.09 hod. Lepšie mu lietali v medzinárodnom preteku mladých, 7 tipplerov mu zosadlo po 16.21 hod. Druhý J. Kousal dosiahol s 4 tipplermi čas 4.58 hod. Mladý člen Tomáš Kunčar z Počenic u Kroměříža v majstrovskom preteku mladých vyskúšal 4 tipplery, po 2.19 hod. mu zosadli.

 

Rok 2006 slávil klub 30 výročie od založenia. Odvtedy sa začali letové výsledky zverejňovať na internetovej klubovej stránke, v písanej podobe ich možno nájsť v časopisoch CHovateľ. V preteku starých tipplerov lietal V. Maláska, 7 tipplerov odlietalo 12.37 hod. V majstrovskom preteku starých (Long Day) lietal sám mladý T. Kunčar, 4 tipplery odlietali 5.13 hod. V majstrovskom preteku mladých pre zmenu sám J. Zwyrtek, 3 tipplery odlietali 7.14 hod. Bol to jeho posledný pretek v kariére. Odvtedy, čo jeho sused roku 2000 začal chovať poštové holuby, nemohol systematicky trénovať a chov tipplerov definitívne ukončil. V českej republike bol založený Klub chovatelů tiplerů, iniciátorom bol Frank Otta z Hradca Králové.

Rok 2007  znamenal úbytok chovateľov tipplerov, na schôdzi dôvodili tým, že nik nechce celý deň rozhodovať let. V kontrolnom preteku starých lietal iba V. Maláska, 6 tipplerov zosadlo po 13.02 hod. V majstrovskom preteku starých (Long Day) jeho 6 tipplerov odlietalo 11.55 hod.

Rok 2008 bol posledným rokom vydávania klubového obežníka v písanej forme.  Pre tipplerkárov bol znova biedny. Na scéne sa objavil Eran Zulbeari z Lučenca. Hoci bol viac chovateľom akrobatických holubov, skúšal aj vysokoletúny a tipplery. V prvom preteku starých bol diskvalifikovaný, pre nejednotný zosad, v druhom preteku starých jeho 3 tipplery odlietali 8.02 hod.

Roku 2009 vyšla ešte klubová ročenka. V majstrovskom preteku 16.5. vyhrali 3 tipplery E. Zulbeariho letom 13.10 hod. Druhý skončil V. Maláska, 4 tipplery odlietali 11.45 hod. V majstrovskom preteku (Long Day) 21.6. odlietalo 6 tipplerov V. Maláska 15.19 hod. Preteky mladých 19.7. vyhral E. Zulbeari, 4 tipplery odlietali 6.45 hod.

Rok 2010 sa na tipplerkársku scénu vrátil staronový klubista Štefan Stanislav z Kráľovej pri Senci. A začal excelentne. Kontrolný pretek starých 25.4. jeho 4 tipplery odlietali 12.50 hod. Ďalší pretek 22.5. odlietali 3 tipplery Š. Stanislava 13.47 hod. Druhému E. Zulbearimu 3 tipplery odlietali 7.10 hod. V majstrovskom preteku (Long Day) 19.6 Š. Stanislav vyhral, 3 tipplery odlietali 16.10 hod. Druhému E. Zulbearimu 5 tipplerov odlietalo 16.01 hod. Tretí V. Maláska vypustil 4 tipplery, odlietali 8.03 hod. Majstrovský pretek mladých vyhral E. Zulbeari, 5 tipplerov odlietalo 9.45 hod. Za ním skončil Š. Stanislav, 3 tipplery odlietali 8.07 hod.

Rok 2011 priniesol zmeny názvov pretekov, ako to navrhovali tipplerkári na klubovej schôdzi. A priniesol po deviatich rokoch aj nový slovenský rekord starých tipplerov, ktorý dovtedy držal Juraj Veleba z Trebišova (2002 16.18 hod). Dalo sa to očakávať, pretože E. Zulbeari importoval tipplery od popredných svetových chovateľov. V jarnom preteku starých 4 tipplery Š. Stanislava odlietali 13.59 hod. Za ním skončil E. Zulbeari, 4 tipplery odlietali 10.55 hod a tretí bol nový chovateľ Bc. Vladimír Kubík, jeho 3 tipplery odlietali 5.21 hod.  Majstrovský pretek starých tipplerov vyhral E. Zulbeari, 4  tipplery odlietali 14.35 hod. Druhý skončil Š. Stanislav, 3 tipplery odlietali 7.06 hod. Tretí skončil nový tipplerkár Bc. Vladimír Kubík z Vrútok. Jeho 4  tipplery odlietali 6.37 hod. Pretek Long Day lietal E. Zulbeari s 5-timi tipplermi, dosiahli let 17.28 hod. čo znamenalo nový slovenský klubový rekord. Druhý skončil Bc. V. Kubík, 3 tipplery odlietali 7.13 hod, tretí tesne Š. Stanislav, 3 tipplery odlietali 7.03 hod. Medzinárodné preteky mladých tipplerov lietal iba E. Zulbeari. Jeho 3 mladé tipplery odlietali 15.40 hod. čo by v prípade prítomnosti dvoch rozhodcov, v zmysle smerníc KCHL znamenalo uznanie nového rekordu mladých! Majstrovský pretek mladých lietal iba Š. Stanislav. Štyri mladé tipplery sadli po 8.27 hod. Šampionát klubu vyhral E. Zulbeari, 3 tipplery odlietali 13.46 hod, druhému Š. Stanislavovi 3 tipplery odlietali 9.00 hod.

V tomto roku začali tipplerkári súťažiť aj na medzinárodnom  kolbišti, lebo sa zapojili do medzinárodných pretekov ITF. 19.6.  vypustil Bc. V. Kubík 3 ks podľa pravidiel ITF a odlietali mu 7,13 hod. a v jesennom preteku 4.9. znova 3 ks, ktoré odlietali 8,40 hod.

                                                                                 

Rok 2012 bol nepriaznivý z hľadiska útokov dravcov, mnohí chovatelia vysokoletúnov  sa z pretekov odhlásili a dravce znemožnili lietať aj Bc. V.  Kubíkovi.  Navyše skončili viacerí starší chovatelia a letový konateľ. Pri tippleroch súťažila dvojica stálic, ktorá sa rokmi vyprofilovala. Jarný pretek vyhral Š. Stanislav, vypustil 3 tipplery, odlietali 14.02 hod. E. Zulbeari mal nejednotný zosad tipplerov, bol diskvalifikovaný. V májovom preteku starých tipplerov odlietali 3 tipplery Š. Stanislava 9.57 hod. E. Zulbeari mal predčasný štart tipplerov a výsledok mu nebol uznaný. Pretek Long Day vyhral E. Zulbeari, 3 tipplery odlietali 12.34 hod. Druhý skončil Š. Stanislav, 4 tipplery odlietali 7.02 hod. Medzinárodné preteky mladých súťažil 30.6. E. Zulbeari, vypustil 5 tipplerov, odlietali 6.30 hod. Z výsledkom nebol spokojný, využil aj nasledujúci  možný súťažný deň. Vypustil 4 tipplery, odlietali 5.35 hod. Súťažil aj š. Stanislav, 3 tipplery odlietali 4.42 hod. Majstrovský pretek mladých vyhral Š. Stanislav, 3 tipplery odlietali 10.56 hod. Druhý bol E. Zulbeari, 4 tipplery odlietali 6.09 hod. Šampionát klubu lietal E. Zulbeari so smolou, po dobrom lete mal nejednotný zosad tiplerov.

Rok 2013 preveril osvedčenú dvojici tipplermanov. Letové výsledky spracoval Peter Dobrucký. Jarný pretek starých vyhral E. Zulbeari, 3 tipplery odlietali 14.05 hod. Za ním skončil Š. Stanislav, 4 tipplery odlietali 8.46 hod. V májovom preteku starých skončil prvý E. Zulbeari, 4 tipplery odlietali 11.20 hod. Druhý bol Š. Stanislav, 4 tipplery odlietali 11.07 hod. Súťažil aj Bc. V. Kubík ale kŕdeľ mu napadol dravec a skončil diskvalifikáciou. Pretek Long Day vyhral E. Zulbeari, 4 tipplery odlietali 11.35 hod. Druhý bol Bc. V. Kubík, 3 tipplery odlietali 8.34 hod. Tretí skončil Š. Stanislav, 4 tipplery odlietali 5.30 hod. V medzinárodných pretekoch odlietalo 5 tipplerov E. Zulbeariho plných 9.00 hod. V majstrovských pretekoch mladých nemal klubového konkurenta, 5 tipplerov odlietalo 7.30 hod. V šampionáte E. Zulbearimu odlietalo 5 tipplerov 6.26 hod.

V medzinárodnom priateľskom víkende 20. 4. Odlietali 4 tipplery Š. Stanislavovi 8,46 hod. a 21. 4. E. Zulbearimu   3 ks 14,05 hod. V ďalšom súťažnom víkende 22. 6. 3 ks Bc. V. Kubíkovi 7,53 hod. a E. Zulbearimu 23. 6. 5 ks 14,06 hod.

Výsledkovým odsekom roku 2013 zároveň končí môj pohľad do histórie chovu a súťaženia s tipplermi počas doterajšej existencie klubu chovateľov letúnov. Je možné, že pri množstve čísiel došlo niekde k chybe, i keď som text viackrát kontroloval. Rozhodujúce je, že máme takto spracovanú tipplerkársku históriu, možno by sa niekde žiadal dlhší komentár. Po 22 rokoch som v roku 2014 nekandidoval na funkciu tajomníka KCHL  a je na nadchádzajúcej generácii, aby naďalej dôsledne viedla evidenciu letových výsledkov.

Pre zlepšenie orientácie v texte som spracoval nižšie uvedený prehľad, v ktorom je zaznamenaný najdlhší klubový let tipplerov príslušného roka, bez ohľadu kto vyhral majstrovský závod a či išlo o staré alebo mladé tipplery. Od roku 1993 sa eviduje v KCHL zvlášť český a slovenský reprezentant.

1993  SK Alexander Kuchár, Trebatice 13.30 hod.        CZ Josef Zwyrtek, Jablunkov   15.39 hod.

1994  SK Alexander Kuchár, Trebatice 15.37 hod.        CZ Pavel Fendrich, Lubník       10.46 hod.

1995  SK Alexander Kuchár, Trebatice 11.20 hod.        CZ Pavel Fendrich, Lubník       10.58 hod.

1996  SK Juraj Veleba, Trebišov              5.15 hod.         CZ Pavel Fendrich, Lubník       14.34 hod.

1997  SK Juraj Veleba, Trebišov             12.27 hod.         CZ P. Fendrich, Lubník    17.29 ex-český rekord

1998  SK Juraj Veleba, Trebišov             14.27 hod.         CZ Pavel Fendrich, Lubník         14.06 hod.

1999  SK Juraj Veleba, Trebišov             12,22 hod.         CZ Miroslav Načeradský, Praha 15.33 hod.

2000  SK Juraj Veleba, Trebišov             14.06 hod.         CZ Miroslav Načeradský, Praha 16.10 hod.

2001  SK bez účasti tipplerkárov             ———                CZ Miroslav Načeradský, Praha  16.23 hod.

vtedy  český rekord mladých

2002  SK Juraj Veleba , Trebišov            16.18 hod.         CZ Miroslav Načeradský, Praha 13.15 hod.

ex- rekord starých

2003  SK   diskvalifikácie /dravce/        ———                 CZ Miroslav Načeradský, Praha 16.45 hod.

2004  SK Juraj Veleba, Trebišov           8.36 hod.              CZ Miroslav Načeradský, Praha  17.15 hod.

2005  SK  bez účasti tipplerkárov           ——–                    CZ Miroslav Načeradský, Praha  16.21 hod.

2006  SK  bez účasti tipplerkárov          ——–                     CZ Václav Maláska, Bohuňovice  12.37 hod.

2007  SK  bez účasti tipplerkárov           ——–                    CZ Václav Maláska,  Bohuňovice 13.02 hod.

KCHT v Čechách Frank Otta 17.35 český rekord

2008  SK Eran Zulbeari, Lučenec           8.02 hod.              CZ      bez účasti tipplerkárov        ———

2009  SK Eran Zulbeari, Lučenec         13.10 hod.              CZ  Václav  Maláska, Bohuňovice 15.19 hod.

2010  SK Štefan Stanislav, Kráľová pri Senci 16.10 hod.  CZ Václav Maláska, Bohuňovice    8.03 hod.

2011  SK Eran Zulbeari, Lučenec         17.28 hod.              CZ    bez účasti tipplerkárov          ———-

aktuálny slovenský rekord starých

2012  SK Eran Zulbeari, Lučenec         14.05 hod.             CZ    bez účasti tipplerkárov          ———–

2013  SK Štefan Stanislav,  Kráľová pri Senci 14.02 hod. CZ   bez účasti tipplerkárov         ———–

Vypracoval J.Hrabal, Dolný Kubín/SK, október 2014