Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

13. júla 2024 8:19

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Správa zo školenia posudzovateľov konanej v dňoch 15.9. – 17. 9.2017 v Doorn Holandsko

Nakoľko sa školenie konalo v Holandsku, vycestovali sme už vo štvrtok večer. Zúčastnili sme sa dvaja  holubiari a dvaja hydinári. Do cieľa sme dorazili v piatok poobede. Ubytovali sme sa a trocha obzreli okolie.

O 19.30 hod. bolo privítanie a nasledovala večera. Na druhý deň po raňajkách sme zasadli na školenie, každý odbor mal svoju miestnosť.

Privítal nás Predseda Gustav Heftberger a predseda ESKT Luis Friendel. Dostali sme pripravený program, ktorý bol v troch jazykoch. Zároveň sme obdržali USB kľúč, na ktorom bol tiež nahratý program, ktorý nás sprevádzal celé školenie.

Predseda otvoril školenie, informoval nás, že školenia sa zúčastnilo 70 členove zo 17-tich štátov.  Predseda Holandského zväzu Thom Lawing, ktorý nás oboznámil, že v Holandsku sa chová 309 druhov holubov a majú 18 národných plemien. Nasledoval program.

Ako prvý bod nasledovalo školenie Posudzovania na EE výstavách, pán Hans Schipper všetko prednášal veľmi dôsledne, pripravené bolo aj premietanie. Všetky úkony, ktoré patria do zásad posudzovania. Pripomenul popri tom, že členská krajina, ktorá vysiela posudzovateľa treba vystaviť 70 zvierat. Pán Schipper pripomenul, že celý výklad je aj na internetovej stránke www.entete-ee.com , tiež v troch jazykoch.

Ďaľším bodom bola prezentácia Holandských plemien. Príslušným odborníkom boli povedané ako prednosti aj nedostatky. Všetko bolo precízne pripravené a ľahko pochopiteľné.

Nasledovalo hodnotenie papučatých holubov ako sa majú hodnotiť „papuče na holuboch“. Taktiež to bolo premietané, zároveň aj na živých holuboch. Všetky prednášky boli precízne pripravené.

Niektoré plemená, ktoré  boli prezentované sa chovajú aj u nás:

Staroholandský kapucín

Amsterdamský hrvoliak

Nizozemský vysokoletún

Voobruský štítnatý hrvoliak

Staroholandská sovka

Amsterdamský briadkatý letúň

Po ukončení predstavených parádnych plemien, nasledovalo predstavenie plemien, ktoré nie sú na Slovensku známe.

Bol to dobre pripravený program.

Na ďalší deň sa začalo po raňajkách o 8.30 hod.. Hneď prvým bodom bola informácia, že nasledovné školenie bude 14.9.-16.9.2018, dvoj – trojposteľové izby stoja 170,00€ na člena. ˇ

Ďalej sme boli oboznámení o tom, že Nemci, Poliaci, Češi nie sú prihlásený do EE intranu.

Ďalším bodom bola informácia o Štrandartovej komisii ESKT. Pri zmene štandardu národných plemien, alebo nákresu, treba nahlásiť do EE ESKT na p. Luisa Friendela. Na ďaľšej schôdzi ESKT sa budú prejednávať zmeny poslaných národných štandardov.  Pred obedom ukončil predseda p. Gustav Heftberger školenie posudzovateľov a poprial šťastný návrat domov.

 

Správu spracoval : Peter Dobrucký