Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

20. mája 2024 4:14

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Správa zo zasadnutia EE dňa 15. mája 2015

Za sekciu „holuby“ sa zasadania zúčastnil p. Peter Dobrucký

Program: 1) Privítanie – účastníkov privítal prezident Gyon Gross

 • Informoval o nových emailoch priamo na sekretariát EE sekcia holuby Ester Huwiler: sekretárka rozdala listiny, kde boli uvedené všetky zmeny týkajúce sa korešpodencie emailmi; na EE hneď zistia odkiaľ email prichádza

2) Privítanie predsedom p. Heftbergerom – informoval 50 ľudí z 20 krajín Ospravedlnení – Švédsko, Nórsko, nezúčastnení Írsko, Macedónsko 3) Informácia zo zasadanie Prezídia 2.2.2015 v Metz

 1. 5000 miest na parkovanie vozidiel
 2. 30000 – 35000 zvierat
 3. Ďalšie informácie o EE výstave v Metz 13.-14.-15.november 2015
 4. Schille informovalo zasadaní v Bruseli. EE zvieratá nepredáva ale vystavuje, takže veterinárne potvrdenie nie je také prísne

4)   Informácie o výstavách konaných v roku 2014, nahlásené výstavy na rok 2015: 10.-11. November 2016 Dabas (H) Budapeštianske a Viedenské letúne. Damasceny: 7.-8. December 2017 Bramche (D) Mondein: 19.- 22.január 2017 Kerekegyhaza (H) 5)   Správa zo štandartnej komisie (holuby)

 1. a) správa zo školenia posudzovateľov v Trevine ( Taliansko )
 2. b) príprava školenia Saint – Avolt – september 2015 ( Francúzsko )

6)   Prezentácia sekcie Holuby na internete   7)   Nahlásenie predsedov zväzov – kontrola ako aj predsedov posudzovateľov vo zväze 8)   Nahlásenie nových výstav v roku 2015 na stránke EE 9)   Nahlásenie firmy Stengel – výroba krúžkov: Tmavšie farby modrej a zelenej aby boli písmená výraznejšie 10) Nové veterinárne potvrdenie na výstavu EE Metz aj očkovanie proti Paramyxoviróze a hodnotenie celkového zdravotného stavu. 11) Voľby – odsunuté na budúci rok, aby nebola ovplyvnená EE výstava 12) Štandartná komisia ESKT uznala :

 • Bulharské plemená
 • Talianské tri plemená
 • Macedónske devlapy nie sú ešte doriešené

13) Školenie posudzovateľov

 • 2015 Saint Volt (Francúzsko)
 • 2016 Švajčiarsko
 • 2017 Holandsko
 • 2018 Dánsko

14) Návrhy pripomienky 15) Zasadanie ukončil August Heftberger

Generálne zasadnutie 16.5.2015

Metz – Francúzsko

Zo zasadania sa zúčastnení presunuli do výstavného komplexu v Metz.

 • Zúčastnených privítal prezident Francúzskeho zväzu a prezident EE Gyon Gross a informoval 160 zúčastnených o  práci EE.
 • Správu prečítal sekretárka Ester Huwiler – 3000,- Eur doplatilo Nemecko za výstavu v Lipsku. Peniaze preposlali vo februári 2015.
 • Na výstavu v novembri v Metz sú navrhnutí za:

Hydinári – 33 členov z 19 štátov Holubári – 46 členov z 20 štátov Vtáci – 20 členov z 9 štátov Králici – 140 členov – bude vystavených 13000 králikov

 • Schille informoval o výskyte vtáčej chrípky H5G8. V Nemecku chceli zatvoriť burzy.
 • 2022 opätovne EE v Bosne – Hercegovine
 • San Marino, Ukrajina na budúci rok
 • Litva – nabudúce
 • Dánsko – vtáci
 • Belgicko – vtáci
 • Fínsko – Hydina
 • Srbsko – treba zjednotiť tri zväzové organizácie
 • Školenie posudzovateľov v Rakúsku – Vözendorf – Hotel Pyramída – 400 miest (rok 2016)
 • Do 8.9.2015 prihlášky na EE Metz – treba objednať hotel čím skôr!!!
 • Ukončenie predniesol prezident Gyou Gross a poprial všetkým šťastný návrat domov

Spracoval: Peter Dobrucký