Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

30. novembra 2023 2:30

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Správa zo zasadnutia EE dňa 15. mája 2015

Správa zo zasadnutia EE dňa 15. mája 2015

Za sekciu „holuby“ sa zasadania zúčastnil p. Peter Dobrucký

Program: 1) Privítanie – účastníkov privítal prezident Gyon Gross

 • Informoval o nových emailoch priamo na sekretariát EE sekcia holuby Ester Huwiler: sekretárka rozdala listiny, kde boli uvedené všetky zmeny týkajúce sa korešpodencie emailmi; na EE hneď zistia odkiaľ email prichádza

2) Privítanie predsedom p. Heftbergerom – informoval 50 ľudí z 20 krajín Ospravedlnení – Švédsko, Nórsko, nezúčastnení Írsko, Macedónsko 3) Informácia zo zasadanie Prezídia 2.2.2015 v Metz

 1. 5000 miest na parkovanie vozidiel
 2. 30000 – 35000 zvierat
 3. Ďalšie informácie o EE výstave v Metz 13.-14.-15.november 2015
 4. Schille informovalo zasadaní v Bruseli. EE zvieratá nepredáva ale vystavuje, takže veterinárne potvrdenie nie je také prísne

4)   Informácie o výstavách konaných v roku 2014, nahlásené výstavy na rok 2015: 10.-11. November 2016 Dabas (H) Budapeštianske a Viedenské letúne. Damasceny: 7.-8. December 2017 Bramche (D) Mondein: 19.- 22.január 2017 Kerekegyhaza (H) 5)   Správa zo štandartnej komisie (holuby)

 1. a) správa zo školenia posudzovateľov v Trevine ( Taliansko )
 2. b) príprava školenia Saint – Avolt – september 2015 ( Francúzsko )

6)   Prezentácia sekcie Holuby na internete   7)   Nahlásenie predsedov zväzov – kontrola ako aj predsedov posudzovateľov vo zväze 8)   Nahlásenie nových výstav v roku 2015 na stránke EE 9)   Nahlásenie firmy Stengel – výroba krúžkov: Tmavšie farby modrej a zelenej aby boli písmená výraznejšie 10) Nové veterinárne potvrdenie na výstavu EE Metz aj očkovanie proti Paramyxoviróze a hodnotenie celkového zdravotného stavu. 11) Voľby – odsunuté na budúci rok, aby nebola ovplyvnená EE výstava 12) Štandartná komisia ESKT uznala :

 • Bulharské plemená
 • Talianské tri plemená
 • Macedónske devlapy nie sú ešte doriešené

13) Školenie posudzovateľov

 • 2015 Saint Volt (Francúzsko)
 • 2016 Švajčiarsko
 • 2017 Holandsko
 • 2018 Dánsko

14) Návrhy pripomienky 15) Zasadanie ukončil August Heftberger

Generálne zasadnutie 16.5.2015

Metz – Francúzsko

Zo zasadania sa zúčastnení presunuli do výstavného komplexu v Metz.

 • Zúčastnených privítal prezident Francúzskeho zväzu a prezident EE Gyon Gross a informoval 160 zúčastnených o  práci EE.
 • Správu prečítal sekretárka Ester Huwiler – 3000,- Eur doplatilo Nemecko za výstavu v Lipsku. Peniaze preposlali vo februári 2015.
 • Na výstavu v novembri v Metz sú navrhnutí za:

Hydinári – 33 členov z 19 štátov Holubári – 46 členov z 20 štátov Vtáci – 20 členov z 9 štátov Králici – 140 členov – bude vystavených 13000 králikov

 • Schille informoval o výskyte vtáčej chrípky H5G8. V Nemecku chceli zatvoriť burzy.
 • 2022 opätovne EE v Bosne – Hercegovine
 • San Marino, Ukrajina na budúci rok
 • Litva – nabudúce
 • Dánsko – vtáci
 • Belgicko – vtáci
 • Fínsko – Hydina
 • Srbsko – treba zjednotiť tri zväzové organizácie
 • Školenie posudzovateľov v Rakúsku – Vözendorf – Hotel Pyramída – 400 miest (rok 2016)
 • Do 8.9.2015 prihlášky na EE Metz – treba objednať hotel čím skôr!!!
 • Ukončenie predniesol prezident Gyou Gross a poprial všetkým šťastný návrat domov

Spracoval: Peter Dobrucký