Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

30. novembra 2023 2:03

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Vedenie klubu

Vedenie klubu

  1. Predseda Zoltán Bánoczky a letový koateľ pre vysokoletúny

  2. Podpredseda a letový konateľ, pre tipplere: Bc. Vladimír Kubík

  3. Tajomník: Jozef Hrabal

  4. Pokladník: Ondrej Barzo

  5. Správca stránky: Jozef Holub

  6. Člen výboru Zoltán Balogh

  7. Člen výboru Róbert Vitáloš

Kontrolór: Ján Meško