Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

13. júla 2024 7:07

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Vedenie klubu

  1. Predseda Zoltán Bánoczky a letový koateľ pre vysokoletúny

  2. Podpredseda a letový konateľ, pre tipplere: Bc. Vladimír Kubík

  3. Tajomník: Jozef Hrabal

  4. Pokladník: Jozef Holub 

  5. Člen výboru Ondrej Barzo

  6. Člen výboru Zoltán Balogh

  7. Člen výboru Róbert Vitáloš

Kontrolór: Ján Meško