Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

8. decembra 2022 8:20

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipúplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

VČS 12.3.2022 Žilina

VČS 3.3.2022 Žilina