Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

1. júna 2023 7:37

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

VČS 12.3.2022 Žilina

VČS 3.3.2022 Žilina