Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

20. mája 2024 3:10

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Tretia klubová výstava holubov Klubu chovateľov letúnov a tipplerov.

 

Výbor KCHL a T na svojom zasadnutí odporučil usporiadať výstavu národných plemien letúnov. Zvažovali sme, či pri CV zvierat urobiť expozíciu alebo skúsiť samostatnú špeciálku. Napokon padlo rozhodnutie zrealizovať špeciálku, lebo nikto nevie, či sa pre corona vírusové opatrenia budú výstavy neskoršie konať. Zastupujúci predseda klubu Bc. Vladimír Kubík ponúkol priestor pri ich Turčianskej oblastnej výstave vo Vrútkach 11. a 12. septembra 2021. Vzhľadom k rozpereným holubom termín nie najvhodnejší, čo sa napokon aj preukázalo. Po oslovení klubistov aj iných chovateľov národných plemien letúnov sa zdalo, že bude potrebné zháňať klietky. Žiaľ, z rôznych príčin sa podchvíľou prvotne prihlásení záujemcovia odhlasovali. Až hrozilo, že výstava skončí neúspechom. Hlavne keď klubista Róbert Vitáloš z Jelky chcel dodať až 30 ks, napokon však aspoň symbolicky zostali 3 ks. Nie že by nechcel, ale práve v uvedenom termíne realizoval zväzovú akciu v bratislavskej Petržalke. Hŕstka nás predsa len zostala a ja sa dodnes pýtam, prečo sa neozvali tí, čo kritizujú, že pre národné plemená nič nerobíme. A nie je to tým, že by o akcií nevedeli! Za výstavný výbor zabezpečil klietky Bc. V. Kubík a zároveň spracoval katalóg. Príhovor napísal tajomník, pod ktorým bola zámerne odstránená časť podpisu, ktorá prezrádza môj moravský pôvod (za ktorý sa nehanbím). V praxi pomohol aj člen výboru Jozef Holub z východoslovenského Bielu. Posledne menovaný dodal slovenské vysokoletúny, bratislavské vysokoletúny červeno a žltopásavé. Na jedného žltopásavého udelil posudzovateľ Milan Lenárth 95 b. a čestnú cenu. Aktívny člen Ján Meško z Ponickej Lehôtky doviezol holuby od B. Bystrice. Vystavil na špeciálke kvalitné slovenské vysokoletúny a na jedného získal 96 b. s príslušným pohárom. Vyzdvihujem jeho ochotu, pretože v čase výstavy zabezpečoval v Banskej Bystrici jarmočnú expozíciu holubov a bez výhovoriek zvládol obe akcie. Okrem toho vystavil na turčianskej oblastnej výstave moravské pštrosy, české letúny a sedem pražských krátkozobých-ako vravel, aby nešiel naprázdno! Domáci Bc. Vladimír Kubík vystavoval trojkombináciu a to holuby, hydinu a králiky v časti oblastnej výstavy a klubovku podporil symbolicky jedným košickým vysokoletúnom. Propagačne doplnil klietku s kŕdlikom tipplerov, ktoré mu víkend pred výstavou odlietali 9 hodín 53 minút. Už spomínaný R. Vitáloš z Jelky vystavil košické vysokoletúny čierne, vcelku dobre hodnotené. Jozef Hrabal dodal kolekcie košických vysokoletúnov čiernych, jarabých a bezpásavých. Posudzovateľ sa napokon rozhodoval medzi čiernymi a jarabými, ktorému 96 bodovému udelí cenu víťaz výstavy. Trocha viac na krku rozperený jarabý napokon rozhodol lepším postojom pred čiernym. Expozíciu obohatil aj mladý chovateľ Timotej Nemček z Likavky pri Ružomberku, vystavil bratislavské červenopásavé (jeho 6 ročný brat vystavoval v oblastnej expozícií východoslovenské kotrmeliaky). V nedeľu okolo 14-tej prebehlo slávnostné vyhodnotenie. Okrem zástupcov odovzdávajúcich vecné ceny bolo poučné vystúpenie posudzovateľov. Konkrétne M. Lenárth hovoril k vystaveným plemenám holubov či už nedostatky alebo pozitíva. Za základ bral plemenný typ a postoje, operenie vzhľadom k termínu výstavy zavážilo najmenej. K bezpásavým košickým vysokoletúnom povedal, že sa podarilo zmenšiť mohutné postavy a približujú sa ostatným farebným rázom, čo ma ako šľachtiteľa potešilo. Čo dodať, azda poďakovanie všetkým, ktorí sa o propagáciu (i keď len tretiu od roku 1976, kedy bol klub založený) zaslúžili.

Spracoval Jozef Pepa Hrabal.