Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

13. júla 2024 8:32

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Priebežné letové výsledky

 

Plemeno

Dĺžka letu

Veľká výška

Miziaca výška

Vypustené holuby

Zosad

Body

Malý pretek I. 30.5.2020

      

Pč.

Chovateľ

       

1.

Barzo Ondrej

B.V.

3:20

19

89

12

12

990

Vyraďovací pretek I. 6.6.2020

     

Pč.

Chovateľ

       

1.

Barzo Ondrej

B.V.

3:00

18

22

24

24

740

Vyraďovací pretek II. 13. – 14. 6. 2020

     

Pč.

Chovateľ

       

1.

Barzo Ondrej

B.V.

3:35

65

50

24

22

1095

2.

Porubčanský František

B.V.

5:25

30

155

14

14

2260 Š

Memorial Frenáka 11. – 12. 7. 2020

      

Pč.

Chovateľ

 

      

1.

Barzo Ondrej

B.V.

2:50

25

0

24

24

570

2.

Hrabal Jozef

B.A.V. – K.V.

2:55

80

10

13

12

699

Majstrovký pretek mladých I. 8. – 9. 8. 2020

     

Pč.

Chovateľ

       

1.

Hrabal Jozef

K.V.

1:17

0

0

15

15

257

2.

Bánoczký Zoltán

B.V.

4:00

35

105

24

13

1040

Majstrovký pretek mladých II. 15. – 16. 8. 2020

     

Pč.

Chovateľ

 

 

     

1.

Barzo Ondrej

B.V.

3:10

28

72

15

8

0

2.

Bánoczký Zoltán

B.V.

3:25

45

100

24

24

1345

3.

Porubčanský František

B.V.

0

48

120

15

11

0