Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

30. novembra 2023 1:20

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Letové výsledky rok 2021 vysokoletúny