Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

20. mája 2024 3:41

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Ing.Štefanom Šušlíkom

  Je len málo chovateľov, ktorí by nepoznali tohto precízneho a chýrneho chovateľa bývajúceho v Nitre, neďaleko výstaviska Agrokomplex. Do nášho Klubu chovateľov letúnov a tipplerov vstúpil roku 1994 a pôsobil v ňom dlhé roky. Už od roku 1986 choval slovenské letúny, cirka 40 ks. Popri nich mal niekoľko párov  vtedy poľských rysov. Neskôr začal chovať aj košické vysokoletúny a veľkou mierou sa zaslúžil o zveľadenie jarabého rázu. Okolo roku 1995 založil krúžok mladých chovateľov SPOŽ Nitra. Obnovil tamojšie schátralé chovateľské zariadenie a priviedol mladých chovateľov k chovu národných plemien hydiny, holubov a králikov. Jeho rukami prešlo mnoho dnes už známych chovateľov(napr. Balogh,Margetín,Dražba, Čelko) a svojou aktivitou ich podnietil k chovu zvierat. Mal uznané plemenné chovy na holuby rysy, slovenské a košické vysokoletúny. Na Nitrianske králiky mal kmeňový chov. Nádherne priam umelecky písal. Ako bývalý vojak mal v krvi dôslednosť a cieľavedomosť, ktorú vyžadoval aj od iných. Zaslúžil sa o založenie Klubu piešťanských obrov, bol v ňom funkcionárom a prispel k zdokonaleniu ich štandardu. Dlhé roky  aj s manželkou pomáhali v pokladni pri CV zvierat v Nitre alebo sa ináč podieľali na jej organizovaní. Po ukončení chovu vysokoletúnov a pre zdravotné komplikácie aj iných zvierat sme naňho nezabudli a bol doteraz čestným členom klubu. Žiaľ jeho život sa skončil vo veku 90 rokov, ako dokazuje priložené parte. Česť jeho pamiatke! 

                                                                                    Výbor KCHL a T.