Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

1. júna 2023 5:58

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Hodnotenie výškového letu

Hodnotenie výškového letu