Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

1. februára 2023 20:51

Vítajte na našej stráke

Klub Chovateľov Letúnov a Tipplerov

Bratislavský vysokoletún
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún

Prihlásený na preteky vysokoletúny 2023

Meno chovateľa

Názov preteku

Dátum

Vypustenie

Čas