Get Adobe Flash player
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún
Bratislavský vysokoletún

Čestný predseda a terajší predseda

Čestný predseda a tajomník

Nový Slovenský rekord Tipplerov

Staré holuby 19:02

Mladé holuby 15:50

Dravec na love

Dravec na love

Náš Klub

Smernice

Letúny

Národné plemená

Národné plemená po 40 rokoch od uznania

Rok 2021 – vysokoletúny

Rok 2021 – Tipplery

História tipplery

KCHT CZ

Zahraničné kluby

Archiv letových výsledkov vysokoletúny

Archív letových výsledkov tipplery

Navšteva u priateľa Hrabala

Predseda na návšteve v Rakúsku

Napísali o nás

Linky

Sekcia EE

Pripomienky k stránke

  Zápisnice

  Foto galéria

  Video Galéria

  Choroby a ich prevencia

  Archívne správy

  Archív

  Dravec

  Medzinárodné školenie posudzovateľov holubov

  13. – 15. 9. 2019 Wroclav – Polsko.

  Po dohode s priateľom Mariánom Mackom, sme sa stretli na železničnej stanici Žilina odkiaľ sme spoločne pokračovali do Wroclavi v Poľsku. Cestu nám komplikovali zápchy spôsobené kamiónmi a do Wroclavi sme pricestovali  pred pol šiestou. Keďže sme nejakým nedopatrením usporiadateľov neboli  nahlásení, zdržali sme sa pri vybavovaní ubytovania.

  O 20.00 hodine nás privítali na slávnostnej večeri, kde vybraným hosťom odovzdali upomienkové predmety a informovali nás o programe celého školenia.

  Nasledujúci deň – sobota – po raňajkách začal program a školenie. Privítali nás funkcionári Poľského zväzu. Zúčastnilo sa 136 posudzovateľov zo 14-tich krajín.

   

  1)                 Medzinárodná téma: Euroštandart (referent CEE stránky)

  1. a) ESCP – história a súčasnosť – 21.5.1993 Reč u Prahy – založenie štandizačnej komisie ESCP. EE web-stránka v roku 1994. 

  Hlavná úloha – vytvoriť zoznam medzinárodne uznaných plemien a ich štandardy podľa jednotnej metodiky a registrácia nových plemien po žiadostiach od národných zväzov s minimálne 2 rozdielmi na nové plemeno od doterajšieho stavu.

  1. b) EE Posudzovací systém, jeho história, rôzne metódy, rôzne bodové škály hodnotenia podľa jednotlivých krajín, nekompatibilita vypovedacej hodnoty kvality holuba v rôznych krajinách.

  PRETO: Rakúsko rok 2000 – schválenie posudzovania v EE systémom, celkom odlišným od doteraz zaužívaných – zmena v pohľade na holuba nie v negatívnom sťahovaní bodov za jednotlivé pozície, ale v pozitívnom pohľade a pridelení zodpovedajúceho počtu bodov kvalite holuba – terajší systém 90 – 97 bodov.

  V prvom rade ho prijali Nemecko a Francúzsko, neskôr sa pridali ostatní členovia EE.

  1. c) Posudzovanie – oboznámenie s EE oceňovacím lístkom – hlavne pre PL, nakoľko ešte nemajú tento systém plne zavedený.

  Prečo nie je v stupnici 100 bodový holub, ale max. 97 bodov? Pretože žiaden holub nie je perfektný: 1.) v celkovom dojme

                                        2.) v plemenných znakoch

                                        3.) vo farbe      

   

  2)                 Ochrana zvierat (welfare):

  Voľná chôdza – chovateľom AH, pávik – pozor na príliš dlhé a príliš krátke nohy !!!

  Papučaté holuby – žiadne dopredu rastúce papuče, ale doboku. Operenie papúč nie extrémne dlhé, ale kompaktné. Žiadne vytrhnuté predné perá papúč, ktoré sú tým pádom v čase výstavy opticky kratšie. Supie perá nie príliš dlhé, ktoré by sa ťahali  po zemi.

  Veľmi dlhé holuby – letky nie ťahané po zemi

  Modeny a kingy – čelo nie extrémne široké, ktoré by zabraňovalo videniu dopredu

  Bradavičnaté – takisto nie extrémne

  Krátkozobé – takisto nie extrémne

   

  3)                 Správa Milana Brkiča zo Srbska o prvom Národnom školení posudzovateľov holubov a hydiny funkcionármi EE, ktoré sa  konalo 10.8.2019 v Sombore, na ktorom sa zúčastnili aj posudzovatelia z ostatných okolitých štátov bývalej Juhoslávie.

   

        4)        Národná časť – prezentácia poľských plemien

  1. a) v Poľsku majú uznaných 68 plemien
  2. b) Bradavičiare: Staropoľský, Podkapatský, Ostroviecky, Poľský

              Boli prednesené štandarty týchto holubov. Postupom najstarší Podkarpatský, najmladší Ostroviecky.

  1. c) Poľská Sovka- prednesená história rok 1880-1918-1938 ako aj štandard
  2. d) Poľský orlík 1936-1976 preberanie štandardu
  3. e) Zámojský – veľa ľudí – veľa národností – pôvod; preberanie štandardu – bez chochlíka, aj so špicatým chochlíkom
  4. f) Poľská krymka- s operenými nohami ale aj bez operenia nôh – preberaný štandard Poľská (kalote) Krymka
  5. g) Poľský výstavný holub – preberanie štandardu
  6. h) Staropoľský rys – starej linie; pochádzajúci z Krakova krížením s poľnými holubami už z roku 1880 prof. Radovský; 1930 spravený I. štandart; teraz späť prejednaný štandard, nakoľko Nemci si pravili svoj štandard na Rysa
  7. i) Poľský dlhozobý letúň – Srebrniak – 1992 bola uznaná farba – prvý štandard

                   1934 Waršava – Krakow

                   1964 Krakow – publikacia – spresnenie štandartu

                   1978 Krakow – Waršava – Radant – Puť

                   Dva kluby (Waršava-Radant) spracovanie štandardu pre strieborniaka (modrý 

                   ľadový) a perlových (striebristý ľadový)

   

  Ukončenie školenia o 17-tej hodine; následná prehliadka mesta a pamätihodností s výkladom sprievodcov podľa skupín v nemeckom a anglickom jazyku.

   

  V nedeľu 15.9.2019 o 8.00 hodine – správa štandizačnej komisie ESCP

  1. a) otvorená diskusia pri okrúhlom stole

  1)      Poľský chovateľ sa pýtal – Česká kropenka dospieva až v 4-tom roku – či by sa nedalo zmeniť – vystavovať aj staršie ako 6 rokov veku.

  Odpoveď štandardizačnej komisie: EE určilo max. 6 rokov pre vystavovanie na medzinárodnej výstave EE pre všetky plemená bez rozdielu. Jednak s ohľadom na opakujúce sa farby krúžkov a jednak na posun v šľachtení a výbere nového materiálu do chovu.  Po prerokovaní národnými zväzmi sa na národných výstavách podľa rozhodnutia danej ÚOK dajú vystaviť aj staršie holuby ako 6 rokov. To je vecou povolenia národnej komisie. Na medzinárodnej EE výstave nie. 

  2)      Otázka Ing. M. Macka – ako ďaleko je komisia s prácou na elektronickej verzii vzorníka plemien holubov EE? – Na vzorníku sa pracuje; je tu trocha problém s obrázkami, kde si jednotlivé zväzy uplatňujú úpravy kresieb, čo chce čas a peniaze. Základná verzia by mala byť do nasledujúcej EE výstavy v Tullne hotová.

  3)      Informácia Českého zväzu o elektronickom zápise oceňovacích lístkov, ktorý by hneď bol prenesený do systému na tlač a body do katalógu, na ktorom intenzívne pracujú. EE komisia by privítala takýto systém, nakoľko by to výrazne urýchlilo tvorbu katalógu.

   

  Priateľ Frindel ukončil  a poprial všetkým zúčastneným šťastný návrat domov.

   

   

  Spracovali: P. Dobrucký, Ing. M. Macko.

   

   

   

  Meniny na web


  Čas na serveri Přesný čas  iMeteo.sk