Get Adobe Flash player
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún
Bratislavský vysokoletún

Čestný predseda a terajší predseda

Čestný predseda a tajomník

Nový Slovenský rekord Tipplerov

Staré holuby 19:02

Mladé holuby 15:50

Dravec na love

Dravec na love

Náš Klub

Smernice

Letúny

Národné plemená

Národné plemená po 40 rokoch od uznania

Rok 2021 – vysokoletúny

Rok 2021 – Tipplery

História tipplery

KCHT CZ

Zahraničné kluby

Archiv letových výsledkov vysokoletúny

Archív letových výsledkov tipplery

Navšteva u priateľa Hrabala

Predseda na návšteve v Rakúsku

Napísali o nás

Linky

Sekcia EE

Pripomienky k stránke

  Zápisnice

  Foto galéria

  Video Galéria

  Choroby a ich prevencia

  Archívne správy

  Archív

  Dravec

  Generálne zasadnutie EE, konané 1.6.2019 o 8.30 v Chorvátskom Trogire

  Zasadnutie sa riadilo vopred stanoveným programom, ktorí sme obdržali pri príchode dňa 29.5.2019.

   

  1)      Privítanie predsedom Gion Grossom – zúčastnilo sa  146 ľudí, s hlasovacími kartami 116 ľudí

  2)      Správa za uplynulý rok 2018 – predniesol predseda

  3)      Správa tajomníčky p. Ester Huwiler za uplynulý rok 2019

  4)      Správu prednesenú predsedom Gionom Grossom z výstavy EE Koldingen v DK.

  5)      Istvan Rohringer dal odsúhlasiť dlegátmi všetky uvedené správy

  6)      Správy z ďaľších sekcií (hydina, holuby, vtáky, králiky, morčatá)

  7)      Správa prednesená p. Sille (ochrana zvierat, ozdrava zvierat)

  8)      Správa revízie – pokladník informoval o hospodárení

  9)      Voľby – prednesenie o voľbách v Sekciách, odsúhlasenie delegačnými kartami revízor Klaus Andenwork

  10)   Pripomienky – žiadne

  11)   Návrhy – žiadne

  12)   Prijímanie nových členov

   

  a)      Portugalsko – predstavilo svoje národné plemená – holuby na troch národných výstavách od roku 2015

  b)      Rumunsko štyri sekcie bez morčiat

  c)      Litva – králiky , treba spojiť dva zväzy

   

  13)   Prehodnotenie EE výstavy v roku 2018 Henring/DK

  14)   Informácie o zasadaní EE –hotel Duo, dvojizba 410,00 eur

   

  –          2020  20-24. mája Česká republika – Praha

  –          2021  12-16. mája  Rakúsko – Vosendort

  –          2022  25-28. mája Bosna – Hercegovina

   

  15)   Rôzne: krúžky na tento rok : Stengel , krmivo Mifuma

  16)   Treba informácie pre SZLH na stránke Entchte – ee-com

   

  Zasadnutie sekcie holuby dňa 31.5.2019 v Chorvátskom Trogire

  Členov sekcie holubov privítal p. Gustáv Heftberger. Ďalej privítal viceprezidenta Urs Freiburghyus a Jean Luisa Frindela – viceprezidenta ESKT, Istvana Rohringera – viceprezident, prof. Schille – ochrana zvierat, André Legranol – Zdislav Borowski.

  Boli privítaní členova sekcie holubov z Ukrajiny, Portugalska – 1.6.2019

  Odstúpil sekretár Hans Schipper, ktorý každý rok dopĺňal štandardy do EE. Poďakovanie sekretárke EE Ester Huwiller, za vedenie EE stránky – webstránok. 

  Niektoré zväzy nedodali na EE stránky intranet.

  Ospravedlnení: Nórsko, Švédsko, Írsko, Španielsko, Rusko. Turecko do EE. Srbsko sa konsolidovalo. Problém s tromi štátmi pri výstavách v EE (Bosna – Hercegovina), vybavovanie si odvoz a dovoz zvierat na EE výstavy.

  Informovanie o EE výstave 20.-21.11.2021 v Tuln Rakúsko.

  Štengel – výrobca krúžkov – reklamácia – na vnútornej strane – farba nestá. Tiež problémy s výrobou na rok 2020. Prejednanie školenia 13.15.9.2019 Wroclav – Poľsko, na intranet stránke je program už zverejnený.

  Námietka delegáta CZ Alex Veselý o výstave Moravských pštrosov v Rakúsku, ktorá sa má tiež konať v Česku na ten termín. (prejednané)

  Výstavy Wels 23.-24.11.2019 -King, Rimani, Norvič hrvoliak.

  Výstava 23.-24.11.2019 Texani v Maďarsku .

  Výstavy :

   –   6.-8.12.2019 Lipsko – Viedenské a Budapeštianske letúne

  –    14.-15.12.2019 Talianske plemená

  –          19.-22.12.2019  Balkánske/BIH

  Na EE výstavy treba posielať posudzovateľov  fundovaných a školených na špeciálne plemená, aby nevznikli problémy s posudzovaním – Dánsko.

  Voľby:           Predseda Heftberger  A

  –          Sekretár Jurgen Holschold  D

  –          viceprezident Jeans Luis Frindel

  Členovia štandartnej komisie

  Sekretár – člen ESKT: Georg Sattlecker

                    Člen ESKT: Ronald Bube

                     Člen ESKT: Philipe Hudry

  Bola urobená spoločná fotografia SZCH. Predstavená bola štandartná komisia o 14.30 hod. – nový členovia.

  Rozdiely medzi Maďarským EE – Nemeckým štandartom „ Komárňanský kotrmeliak“, výška nasadenie chochlíka.

  Medzinárodní posudzovatelia, by mali aspoň raz za päť rokov posudzovať na EE výstavách. Informácia, že na Web stránke je možno nahliadnuť na plemená v troch rečiach.

  Nahlásiť NV v Nitre. Prezentácia Portugalska.

  Za účasť poďakoval p. Heftberger všetkým prítomným.

   

  Meniny na web


  Čas na serveri Přesný čas  iMeteo.sk