Get Adobe Flash player
Slovenský vysokoletún
Košický vysokoletún
Bratislavský vysokoletún

Čestný predseda a terajší predseda

Čestný predseda a tajomník

Nový Slovenský rekord Tipplerov

Staré holuby 19:02

Mladé holuby 15:50

Dravec na love

Dravec na love

Náš Klub

Smernice

Letúny

Národné plemená

Národné plemená po 40 rokoch od uznania

Rok 2021 – vysokoletúny

Rok 2021 – Tipplery

História tipplery

KCHT CZ

Zahraničné kluby

Archiv letových výsledkov vysokoletúny

Archív letových výsledkov tipplery

Navšteva u priateľa Hrabala

Predseda na návšteve v Rakúsku

Napísali o nás

Linky

Sekcia EE

Pripomienky k stránke

  Zápisnice

  Foto galéria

  Video Galéria

  Choroby a ich prevencia

  Archívne správy

  Archív

  Dravec

  Správa z medzinárodného školenia posudzovateľov v Sursse Švajčiarsko v dňoch 16.9. – 18.9.2016

  V centre CAMPUS SURSSE sme za zúčastnili školenia dvaja hydinári a dvaja holubiari. Za sekciu holubov sa zúčastnili p. Dobrucký a p. Macko.

  Z Bratislavy sme odchádzali o 6.30 hod ráno a cesta nám trvala 12 hodín, nakoľko sme sa viackrát ocitli v diaľničnej zácpe. Po príchode do Sursse sme sa stihli ubytovať a už nás privítali domáci organizátori z Švajčiarskeho holubiarskeho klubu. Po večeri sme si posedeli a porozprávali o novinkách, ktoré sa udiali od minulého roka, keď bolo školenie vo Francúzku.

  Ráno o 7.00hod boli raňajky a o 8.00hod sa začalo školenie s bohatým programom.

  Na začiatku nás privítal predseda Gustav Hefberger a oboznámil nás s programom.

  Na školení sa zišlo 73 členov zo štátov EU. Ďalej dostal slovo predseda posudzovateľov Jean Luis Friendel, ktorý nás privítal v troch jazykoch ako vždy. Takmer celé školenie viedol v troch jazykoch.

  • informácia o programe na dva dni
  • EE, ESKT, Sbl : kto čo robí
  1. EE spája holubiarske spolky v EU
  2. Delegáti holubiarov, ktorí majú právo hlasovať
  3. ESKT – členovia sú volení delegátmi a ktorí sú v štandartovej komisii

  Komisia rozhoduje pri nahlásení pochybenia v štandarte (národných plemien), schvaľuje zmeny v štandarte (národných plemien). Zmeny môže podávať len holubiarska komisia, nie samotní chovatelia.

  EESKT – Buletin sa podávajú informácie, alebo spätnou cestou informácie o zmenách v štandarte.

  ESKT – zmeny textu, štandartu, rozhodujú – určujú zmeny a návrhy

  rokujú aj z USA a aj Orientálne krajiny

  Po

  Na web stránke EE sa dajú zistiť všetky podrobnosti.

  Ďalším bodom bolo posúdenie na EU Metz, nakoľko niektorí chovatelia neboli spokojní s posúdením.

  • príklad – Postoj – držanie tela prvý pohľad ako posúdený holub stojí.
  • porovnávací momentálny postoj
  1. veľmi kolmý postoj (-anglický malý hrvoliak)
  2. jedná sa o 450 – prsia sú viac hore – prsia nie tak vypuklé
  3. do 300 ( Danaseen)
  4. skoro vodorovné (Lucerna)
  5. vodorovné držanie (Mondenka)

  príklad: veľké chyby: Lahore a posúdiť tvarový holub

  • preklad: text-Farda
  1. Gryzli – svetlý, tmavý, hnedý , šimel
  2. Indigo – vlastne neexistuje, lebo sú to hnedé – tmavšie modré

  Indigo – Andalúzia

  Modrá + Spred – čierna

  Modrá + Spred + Indigo = Andalúzia modrá

  1. Milky
  2. Plavý – hnedý, červený, modrý, žltý, aschfal

  Po 13.40 hod vystúpili predstavitelia Švajčiarského holubiarskeho spolku s prednáškou o Švajčiarskych plemenách. Majú uznaných 26 plemien. História týchto plemien siaha do roku  1777. Boli opísané a dané do štandartu. Postupne boli odprednášané všetky uznané plemená.

  4)  Ďalším bodom bola prednáška Švajčiarskeho veterinára Dr. Sneidera, ktorý je

  zástancom toho, že by sa nemali chovať zvieratá, ktoré sa nevedia nakŕmiť (Karier)

  Vo Švajčiarsku vydali 2005 -2008 – – 1.1.2015 už tretí krát výzvu na ochranu zvierat. Potom vystúpil prof. SCHILLE, ktorý je ochrancom chovateľov v Nemecku, nakoľko sú kritéria veľmi prísne, treba všetko prejednať v EE.

  V ten deň sme skončili školenie o 18.30 hod., tesne pred večerou.

  Na druhý deň sme po raňajkách pokračovali v jednaniach a prednáškach.

  1) ESKT – rozhodnutia o prijatí Poľska, Litvy

  Ďalšie školenie v roku 2017 bude v Holadsku v septembri, presne bude určené v máji

  2017 na zasadnutí EE v Egeri

  2) Návrh Francúzska: predstaviť členov pred rokovaním, ktorí zastupujú krajiny v EE, aby pri jednaní vedeli kto odkiaľ pochádza

  3) 2017 pri školení oboznámiť o prerozdelení cien na výstave EV v roku 2018

  4) Belgičania  a) posudzovanie postoja (Br. Hrvol)

  1. b) krivá prsná kosť ( Modena)

  5) Padla otázka či posudzovateľ, ktorý sa odsťahoval do druhej krajiny môže posudzovať v tej krajine z ktorej prišiel, určí to komisia či bude posudzovať.

  6) Posudzovateľ nemôže sám povedať pri posudzovaní či sú tie papuče veľmi dlhé, hrvol veľký

  7) Gustav Heftberger ukončil školenie

  Pred obedom bola ešte prehliadka Švajčiarskych plemien. Školenie bolo ukončené o 12.30hod.

  Správu spracoval: Peter Dobrucký

   

   

   

  Domov

  Meniny na web


  Čas na serveri Přesný čas  iMeteo.sk